Sökning: "posthuman"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet posthuman.

 1. 1. Becoming Together and Apart technoemotions and other posthuman entanglements

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Svedmark; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technoemotions; Feminist technoscience; Posthuman theory; Onto-epistemology; Diffraction; Norm-breaking; Digital dirt; Privacy; Sharing; Self-disclosure; Stickiness; data- och systemvetenskap; Computer and Information Science;

  Sammanfattning : Using social media and norm-breaking material as an empirical touchstone this thesis elaborates, investigates and explores the entangled relationships between humans and technology in social media settings. Guided by uncomfortable, emotional and bodily online sharing the thesis gives voice to stories that are seldom heard, by people whose lives are rarely spoken of. LÄS MER

 2. 2. The Gothic in contemporary interactive fictions

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

  Författare :Van Leavenworth; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gothic; interactive fiction; subjectivity; posthuman; unspeakable; live burial; labyrinth; uncanny; grotesque; vampire; historiographic metafiction; cybergothic; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines how themes, conventions and concepts in Gothic discourses are remediated or developed in selected works of contemporary interactive fiction. These works, which are wholly text-based and proceed via command line input from a player, include Nevermore, by Nate Cull (2000), Anchorhead, by Michael S. LÄS MER

 3. 3. Aux frontières de l’anthropocentrisme la présence animale dans les romans de Michel Houellebecq

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Tony Thorström; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Michel Houellebecq; Animals; Posthuman; Novel; Borders; Anthropocentrism; Subject; Metaphors; Descriptions; Observer; Science; History; Consumer; Product; Hierarchy; Romanska språk; Romance Languages;

  Sammanfattning : This dissertation sets out to explore the animal presence in the novels of contemporary French writer Michel Houellebecq. Focusing on this often overlooked aspect in the growing number of publications dedicated to Houellebecq’s literary production, this study argues that the presence of animals is central to understanding how his novels are structured around borders between not only animals and humans but also between humans themselves. LÄS MER

 4. 4. Cutting Through Water : Towards a Posthuman Theory of Educational Relationality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Simon Ceder; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; diffraction; educational relationality; humanism; intra-relationality; posthumanism;

  Sammanfattning : Based on an ongoing debate—academic as well as public—regarding the roles of the teacher and the student in education, this thesis explores educational relations within the field of philosophy of education. After critically examining intersubjective approaches to theories of educational relations, I localize anthropocentrism and subject-centrism (teacher/student) as two problematic aspects of the aforementioned approaches. LÄS MER

 5. 5. Monstret & människan : Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Jonnie Eriksson; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; difference; materiality; the body; teratology; humanist philosophy; monstrosity; anomaly; the inhuman; Ambroise Paré; Gilles Deleuze; natural philosophy; Geoffroy Saint-Hilaire; organization; the posthuman; order; affect; multiplicity; becoming; Gilles Deleuze; Ambroise Paré; Geoffroy Saint-Hilaire; teratologi; humanistisk filosofi; monstruositet; anomali; kropp; materialitet; affekt; mångfald; skillnad; blivande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens ämne är monstrets roll i människans försök att definiera sig själv – hur kroppar som kan benämnas ”monstruösa” fungerar som naturfilosofiska figurer i humanismens strävan att avgränsa det mänskliga från det omänskliga. Studien spänner över perioden från renässansen eller den tidigmoderna eran till postmoderniteten men fokuserar den franska miljön och två gestalter som representerar skiftet från den tidiga humanismen till posthumanismen: å ena sidan Ambroise Paré (1509–1590), känd som ”den moderna kirurgins fader”, och å andra sidan Gilles Deleuze (1925-1995), en av efterkrigstidens mest betydande filosofer. LÄS MER