Sökning: "portrait"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade ordet portrait.

 1. 1. Jesus the True Leader : The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Daniel Hjort; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jesus; Gospel of Matthew; leader; ancient biography; genre; portrait; biographical-narrative method; virtues; character; leadership; influence; model; imitation; leadership roles; characterization; narrative criticism; leadership terms; Isocrates; Xenophon; Philo; Plutarch; Evagoras; Agesilaus; Moses; Numa;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to understand and clarify how Jesus is presented as a leader in the Gospel of Matthew. The usage of common leadership terms in reference to Jesus early in the story, the biographical genre of Matthew, and the consistently negative portrayal of other leaders in the story give good reasons for the inquiry. LÄS MER

 2. 2. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  Detta är en avhandling från Peeters Publishers

  Författare :Karin Zetterholm; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. LÄS MER

 3. 3. Porträttbruk i Sverige 1840-1865 : En funktions- och interaktionsstudie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Solfrid Söderlind; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Portrait Photography. Portrait Painting; Portrait Usage; 19th Century Sweden; Reception Theory; Art and Society; Pictorial Function; Portrayal and futeraction; Porträttfotografi; porträttmåleri; porträttbruk; 1800-talet; receptionsteori; konst och samhälle; bildfunktion; porträttering och interaktion;

  Sammanfattning : Doktorsavhandling framlagd vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet 1994. Avhandlingen behandlar produktion och och bruk av porträtt i Sverige under perioden 1840-65, då fotografiska porträtt gradvis introducerades på den svenska marknaden och trängde tillbaka vissa delar av en etablerad porträttmarknad. LÄS MER

 4. 4. Med kant av guld och silver... : En studie av knypplade bårder och uddar av metall 1550-1640

  Detta är en avhandling från Uppsala : Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Dahrén; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bobbin lace; gold; silver; edgings; borders; ecclesiastic textiles; dress costume; portrait; Knyppling; guld; silver; liturgiska textilier; dräkt; porträtt; handel; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Textile Studies; Textilvetenskap;

  Sammanfattning :  The study examines bobbin-made borders and edgings in gold and silver during the period 1550-1640. The aim of the thesis is to study the technique of bobbin made lace and to place it in a historical, social and economic context. LÄS MER

 5. 5. På visit i verkligheten. Fotografi och kön i slutet av 1800-talet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anja Petersen; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; Historia; History; 18th century; mental hospital; police; prison; visiting-cards; portrait; picture; photography; Gender; Photograph; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : "Visiting Reality: Photography and Gender at the End of the Nineteenth Century" In the centre of the dissertation stands the photographic portrait. My point of departure has been to combine different theories of gender with an interest in photography. LÄS MER