Sökning: "population growth rate"

Visar resultat 1 - 5 av 180 avhandlingar innehållade orden population growth rate.

 1. 1. Population viability analysis for plants practical recommendations and applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : Botaniska institutionen

  Författare :Satu Ramula; Stockholms universitet.; Södertörns högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; demography; matrix population models; population viability analysis; population growth rate; stochastic models;

  Sammanfattning : Population viability analysis (PVA) is commonly used in conservation biology to predict population viability in terms of population growth rate and risk of extinction. However, large data requirements limit the use of PVA for many rare and threatened species. LÄS MER

 2. 2. A Parametric Approach to Yeast Growth Curve Estimation and Standardization

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Ilona Pylvänäinen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bioscreen; Chapman-Richards model; growth curve; growth rate; lag time; optical density OD ; Saccharomyces cerevisiae; standardized curve; stationary phase OD increment; summary curve;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the understanding of yeast growth. It builds upon a dataset consisting of growth curves of 576 Saccharomyces cerevisiae mutants in eight different environments. The data will be a part of a publicly available phenotypic library, PROPHECY, containing growth curves and characteristics of viable S. LÄS MER

 3. 3. Process modeling of semibatch reaction crystallization

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Marie Ståhl; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Reaction crystallization; benzoic acid; nucleation; growth; kinetics; growth rate dispersion; NATURAL SCIENCES Physics Atomic and molecular physics Chemical physics; NATURVETENSKAP Fysik Atom- och molekylfysik Kemisk fysik;

  Sammanfattning : This thesis aims at increasing the fundamental understanding of reaction crystallization by modeling, simulations and parameter estimation. Benzoic acid is used as the model compound. LÄS MER

 4. 4. Adaptation Along Environmental Gradients: an Evaluation of Physiological Mechanisms and Ecological Constraints

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Beatrice Lindgren; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Biology; Rana temporaria; latitudinal clines; growth rate; growth efficiency; SMR; predation; competition; trade-off; Biologi;

  Sammanfattning : For ectotherms living in seasonal environments, time available for development and growth is often constrained by the length of the growth season. Declining season length towards higher latitudes often select for latitudinal clines in development and growth rates, exhibiting increasing growth and developmental rates towards the north. LÄS MER

 5. 5. Ontogeny and Population Biology of a Sex-Limited Colour Polymorphism

  Detta är en avhandling från Xanto Grafiska AB

  Författare :Jessica Abbott; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; embryologi; ontogeni; animal morphology; embryology; Utvecklingsbiologi; Damselflies; Colour polymorphism; Development; Frequency-dependence; Morphology; growth animal ; ontogeny; Animal anatomy; Development biology; Djurs anatomi och morfologi; Population divergence; Animal ecology; Djurekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur man undviker att bli trakasserad på flicksländornas vis Tidigare forskningsresultat har visat att hos honor i de flesta djurarter begränsas fortplantningkapacitet av hur mycket tid och energi de kan lägga på sina avkommor. Hos hanar, å andra sidan, begränsas fortplantningskapacitet av hur många honor de kan para sig med. LÄS MER