Sökning: "polyelectrolyte multilayers"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden polyelectrolyte multilayers.

 1. 1. Interfacial Behaviour of Polyelectrolyte-Nanoparticle Systems

  Författare :Therese Sennerfors; KTH; []
  Nyckelord :polyelectrolyte; nanoparticles; adsorption; multilayers; ellipsometry; AFM; MASIF; XPS and neutron reflectometry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Polyelectrolyte complexes : their preparation, adsorption behaviour and effect on paper properties

  Författare :Caroline Ankerfors; Lars Wågberg; Monica Ek; Tom Lindström; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulose and paper engineering; Cellulosa- och pappersteknik;

  Sammanfattning : In this work, the formation of polyelectrolyte complexes (PECs) has been studied using a jet mixing method not previously used for mixing polyelectrolytes. The PECs were formed from two weak polyelectrolytes, i.e. LÄS MER

 3. 3. Polyelectrolyte complexes : Preparation, characterization, and use for control of wet and dry adhesion between surfaces

  Författare :Caroline Ankerfors; Lars Wågberg; Regine von Klitzing; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis examines polyelectrolyte complex (PEC) preparation, adsorption behaviour, and potential use for control of wet and dry adhesion between surfaces. PEC formation was studied using a jet-mixing method not previously used for mixing polyelectrolytes. LÄS MER

 4. 4. Formation and properties of polyelectrolyte multilayers on wood fibres : influence on paper strength and fibre wettability

  Författare :Rikard Lingström; Lars Wågberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; polyelectrolyte; multilayer; adsorption; reflectance; contact angle; dynamics; paper; mechanical properties; individual; wood fibre; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : The work in this licentiate thesis examines the adsorption of polyelectrolyte multilayers (PEM) onto wood fibres as a new way to influence the properties of the fibre surfaces and hence the fibres. Fundamental aspects of PEM formation on wood fibres have been studied, and discussed in terms of paper strength and wood fibre wettability. LÄS MER

 5. 5. Polyelectrolyte adsorption on oppositely charged surfaces - Conformation and adsorption kinetics

  Författare :Lars-Erik Enarsson; Lars Wågberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Polyelectrolyte adsorption; adsorption kinetics; adsorption isotherms; conformation; bridging; stagnation point adsorption reflectometry; quartz crystal microgravimetry; polyelectrolyte titration; cationic polyacrylamide; cationic dextran; colloidal silica; silica surfaces; pulp; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : Denna avhandling presenterar experimentella studier av polyelektrolytadsorption på motsatt laddade ytor, där substrat av både kiseloxid och blekt barrsulfatmassa har använts. Ett huvudsakligt syfte med denna forskning var att karaktärisera konformationen hos adsorberade skikt av katjonisk polyakrylamid (CPAM) i jämförelse med katjonisk dextran (Cdextran) och relatera denna information till inbindningskapaciteten av kolloidal kiselsyra. LÄS MER