Sökning: "poly ethylene oxide"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden poly ethylene oxide.

 1. 1. Aluminium oxide - poly(ethylene-co-butylacrylate) nanocomposites synthesis, structure, transport properties and long-term performance

  Detta är en avhandling från Stockholm : US-AB

  Författare :Patricia Nordell; KTH.; [2011]
  Nyckelord :nanocomposite; nanoparticles; aluminium oxide; poly ethylene-co-butyl acrylate ; silanization; dispersion; Irganox 1010; antioxidant; OIT; sorption kinetics; water; nanokomposit; nanopartiklar; aluminium oxid; poly eten-co-butyl akrylat ; silanisering; dispergering; Irganox 1010; antioxidant; OIT; vattenupptag.;

  Sammanfattning : Polymer nanocomposites are promising materials for dielectrical use in high voltage applications and insulations. This work presents a study of nanocomposites based on poly(ethylene-co-butyl acrylate) with two different comonomer compositions and two different aluminium oxide nanoparticles. LÄS MER

 2. 2. Preparation and Compatibilizing Properties of Poly(styrene-graft-ethylene oxide) in Polymer Blends

  Detta är en avhandling från Chemical Engineering 2, Lund University

  Författare :Patric Jannasch; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Anionic Polymerization of Ethylene Oxide; Polystyrene; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik; Ethoxylation; Grafting; Poly styrene-graft-ethylene oxide ; Crystallization; Interphases; Macrophases; Poly butyl acrylate ; Compatibilization of Polymer Blends; Polyamide;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utvecklandet av helt nya baspolymerer för tillverkning av massprodukter förväntas i framtiden vara begränsad p.g.a. för höga investeringskostnader. LÄS MER

 3. 3. Poly(ethylene-graft-ethylene oxide) Preparation and Properties in Polymer Blends

  Detta är en avhandling från Department of Polymer Science & Engineering, Lund University

  Författare :Åsa Halldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Surface modification; Graft copolymers; Polymer blends; Polyethylene; Polyethylene oxide; Polyamide; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I det moderna samhället är vi helt beroende av polymera material, från barndomen med blöjor och nappflaskor till ålderdomen med artificiella ögonlinser och höftleder. Dagens sjukvård skulle inte klara de höga hygieniska kraven om inte engångsartiklar såsom gummihandskar, påsar för blodtransfusion och katetrar fanns. LÄS MER

 4. 4. Ternary Block Copolymer - Water - "Oil" Systems: Effects of "Oil" Type and Block Size on Phase Behaviour and Structure

  Detta är en avhandling från Department of Polymer Science & Engineering, Lund University

  Författare :Peter Holmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; poly propylene oxide ; poly ethylene oxide ; poloxamer; micelles; lyotropic liquid crystals; SAXS; structure; phase behavior; self-assembly; block copolymers; amphiphiles; poly tetrahydrofurane ; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : It has recently been established in our group that amphiphilic block copolymers consisting of a hydrophilic and a hydrophobic part can self-assemble in the presence of selective solvents (“water” and “oil”) into a variety of different solution and lyotropic liquid crystalline microstructures. The effects of the “oil” type, hydrophilic block size and hydrophobic block type on the phase behavior and microstructure of ternary isothermal copolymer - oil - water systems have been addressed in this thesis. LÄS MER

 5. 5. Anionic Graft Copolymers with Poly(ethylene oxide) Side-Chains; Synthesis, Solution Properties and Ion Conduction

  Detta är en avhandling från Chemical Engineering 2, Lund University

  Författare :Helene Dérand; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dieletric properites; ion conduction; solution properties; aggregation; amphiphilic polymers; poly ethylene oxide ; preparation; grafting; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Trots att "block- och ymp- sampolymerer" låter obekant i de flestas öron, kommer vi i kontakt med dem i det vardagliga livet. De kan användas till en rad olika produkter t.ex. leksaker, färg, papper, tvättmedel, läkemedel, kosmetika och i bilar. LÄS MER