Sökning: "poly ε-kaprolakton"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden poly ε-kaprolakton.

 1. 1. Covalent Vapor-Phase Grafting of Degradable Polymers

  Författare :Martina Källrot; Ann-Christine Albertsson; Maria Nowokowska; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Vapor-phase grafting; covalent surface modification; functionalization; solvent-free grafting; sub-micron patterned topography; scaffolds; degradable polymers; poly L-lactide ; poly ε-caprolactone ; poly trimethylene carbonate ; poly L-lactide-co-glycolide ; poly 1; 5-dioxepan-2-one-co-L-lactide ; poly ε-caprolactone-co-L-lactide ; N-vinylpyrrolidone; maleic anhydride; acrylamide; acrylic acid; hyaluronic acid; in vitro degradation; Gasfasympning; kovalent ytmodifiering; funktionalisering; lösningsmedelsfri ympning; sub-micrometer mönstrad topografi; nedbrytbara polymerer; poly L-laktid ; poly ε-kaprolakton ; poly trimetylen karbonat ; poly L-laktid-co-glykolid ; poly 1; 5-dioxepan-2-one-co-L-laktid ; poly ε-kaprolakton-co-L-laktid N-vinylpyrrolidon; maleinsyraanhydrid; akrylamid; akrylsyra; hyaluronsyra; in vitro nedbrytning; Polymer chemistry; Polymerkemi;

  Sammanfattning : Gasfasympning är en del i den moderna strategin för optimering av den molekylära designen av biomaterial. Kovalent ytmodifiering med hydrofila vinylmonomerer och koppling med bioaktiva grupper används för att öka biokompatibiliteten och bioaktiviteten hos biomaterialen.. LÄS MER

 2. 2. Covalent Surface Modification of Degradable Polymers for Increased Biocompatibility

  Författare :Martina Källrot; Ann-Christine Albertsson; Mikael Lindström; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Vapor phase grafting; covalent surface modification; solvent free; nano patterned topography; degradable polymers; poly ε-caprolactone ; poly L-lactide ; poly lactide-co-glycolide ; poly trimethylene carbonate ; N-vinylpyrrolidone; maleic anhydride; acrylamide; Gasfasympning; kovalent ytmodifiering; lösningsmedelsfri; nedbrytbara polymerer; nanomönstrad topografi; poly L-laktid ; poly ε-kaprolakton ; poly laktid-co-glykolid ; poly trimetylen karbonat ; N-vinylpyrrolidon; maleinsyraanhydrid; akrylamid; Polymer chemistry; Polymerkemi;

  Sammanfattning : Degradable polymers have gained an increased attention in the field of biomedical applications over the past decades, for example in tissue engineering. One way of improving the biocompatibility of these polymers is by chemical surface modification, however the risk of degradation during the modification procedure is a limiting factor. LÄS MER

 3. 3. Large scale synthesis of polyesters with low amount of residual tin

  Författare :Anna Stjerndahl; Ann-Christine Albertsson; Johan Lind; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymer chemistry; Polymerkemi;

  Sammanfattning : Användningen av resorberbara polymerer för applikationer inom vävnadsersättning har ökat markant under de senaste decennierna. Tekniken innebär att celler får växa på ett polymert bärarmaterial och på så sätt återskapa skadad vävnad, och är ett lovande alternativ till många av de implantat som används idag. LÄS MER

 4. 4. Degradable copolymers in additive manufacturing: controlled fabrication of pliable scaffolds

  Författare :Astrid Ahlinder; Anna Finne Wistrand; T. Christian Gasser; Tiziana Fuoco; Minna Kellomäki; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Sammanfattning : Inom vävnadsregenerering är produktionen av väldefinieradematriser med en porös arkitektur av nedbrytbara polymerer av stortintresse, dessa kan nu skapas genom additiva tillverkningsprocesser. Vidadditiv tillverkning krävs ett smalt munstycke för att skapa detaljrikastrukturer och detta ställer krav på att de reologiska egenskapernaanpassat. LÄS MER

 5. 5. Designing Polymers for Biological Interfaces - From Antifouling to Drug Delivery

  Författare :Pontus Lundberg; Michael Malkoch; Anders Hult; Scott M. Grayson; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Surface and colloid chemistry; Yt- och kolloidkemi;

  Sammanfattning : Unspecific interactions, at the interface between a synthetic material and an aqueous biological environment, leading to irreversible protein adsorption can cause to undesired consequences. These include fouling of a boat hull or a triggered immune response. LÄS MER