Sökning: "politiskt språk"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden politiskt språk.

 1. 1. Valretorik : Om politiskt språk i partipropagandan

  Författare :Nicklas Håkansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Politiskt språk Sverige; Valkampanjer historia Sverige; Val statsvetenskap historia Sverige 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mobergland. Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie

  Författare :Jens Liljestrand; Språk- och litteraturcentrum; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Moberg; Vilhelm 1898-1973 ; autobiography; authorship; Swedish literature; 20th Century; canon literature ; cold war; families; emigrants and immigrants; fiction; immigration; masculinity in literature; neutrality; social criticism;

  Sammanfattning : This is a thesis on the Swedish writer Vilhelm Moberg (1898–1973) and his renowned novel cycle about Swedish emigrants to the U.S.: Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) and Sista brevet till Sverige (1959). LÄS MER

 3. 3. Metaforer i det politiska språket : en studie av de socialdemokratiska och de konservativ-liberala partiledarnas retorik i Grekland och Sverige vid millennieskiftet

  Författare :Christos Pappas; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Nygrekiska språket; politiskt språk; Svenska språket; Nygrekiska språket; metaforer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När det personliga blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi

  Författare :Cristine Sarrimo; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1970-talet Bekännelse Självbiografi Thorvall Kvinnorörelse Feminism Offentlighet;

  Sammanfattning : I avhandlingen redogörs för hur den så kallade kvinnolitteraturen växte fram på 1970-talet i samklang med den nya kvinnorörelsen. Av central betydelse är mottagandet av denna litteratur och hur den samspelar med tidens politiserade med även misogyna offentlighet. LÄS MER

 5. 5. Nevidimyj grad. Legenda o grade Kitezje i russkaja literatura kontsa XIX – pervoj poloviny XX veka

  Författare :Irina Karlsohn; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats behandlar den mytologiserade legenden om den osynliga staden Kitezj – dess funktion i den ryska litteraturen under senare delen av 1800-talet och 1900-talets första hälft, med tonvikt på symbolistisk och postsymbolistisk prosa och poesi. Undersökningen är först och främst en kontext- och motivstudie. LÄS MER