Sökning: "politiska strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden politiska strategier.

 1. 1. Miljöinvesteringar i svensk transportnäring Drivkrafter och strategier

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Janni Jensen (Nilsson); Olof Hjelm; Magnus Blinge; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljö; miljöinvesteringar; investeringar; investeringskalkyler; transporter; godstransporter; strategier; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The environmental work in the Swedish transportation business was not very prioritized during the period up until 1990. If any environmental work occurred at all, it often entailed only necessary measures to meet the demands of environmental law.All this changed almost over night roundabout 1990. LÄS MER

 2. 2. Grrlziner : Populärfeminism, identitet & strategier

  Detta är en avhandling från Roskilde : Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

  Författare :Martina Ladendorf; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka genren grrlziner på Internet, tidningar av och för unga kvinnor som anknyter till samtida feministiska strömningar. Studien har ett flertal teoretiska och metodologiska perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Grrlziner : Populärfeminism, identitet och strategier

  Detta är en avhandling från Roskilde : RUC

  Författare :Martina Ladendorf; [2004]
  Nyckelord :Feminism; Tredje vågen-feminism; Damtidningar; Unga kvinnor; Internet; Queerteori; Medieforskning; Webzine; Subjektivitet identitet; grrlzine; Cyberkulturforskning; Cultural studies;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka genren grrlziner på Internet, tidningar av och för unga kvinnor som anknyter till samtida feministiska strömningar. Studien har ett flertal teoretiska och metodologiska perspektiv. LÄS MER

 4. 4. I hettan från ångpannan : Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Robert Hrelja; Jonas Anshelm; Göran Sundqvist; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Waste incineration; Energy; Citing controversy; Environmental disputes; Strategies; Actor-network theory; Skövde; Avfallsförbränning; Energi; Lokaliseringskonflikter; Miljökonflikter; Strategier; Aktörsnätverksteori; Skövde; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Denna avhandling analyserar miljökonflikter i anslutning till storskaliga tekniska anläggningar. Miljökonflikter uppkommer när det finns konkurrerande mål bland aktörer och formas av förhandlingsprocesser mellan olika aktörer där vetenskap, teknik och politik vävs samman. LÄS MER

 5. 5. Att dansa i otakt med väljarna : Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jenny Kiiskinen; Sigrid Saveljeff; Björn Fryklund; Anders Sannerstedt; Jens Rydgren; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; radical right-wing populism; political strategies; liberal democracy; democratic dilemma; Sweden Demoerats; the Social Democratic party; the Conservative party; radikal högerpopulism; politiska strategier; liberal demokrati; demokratiskt dilemma; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; Moderaterna; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Etablerade partiers strategiska bemötande av radikala högerpopulistiska partier (RHP-partier) står i fokus för avhandlingen. Syftet med avhandlingen är rekonstruktion och analys av innehållet i de etablerade partiernas strategiska bemötande av partier som anses utmana centrala principer inom den liberala demokratin, såsom pluralism och tolerans, och vars närvaro också anses skapa ett demokratiskt dilemma. LÄS MER