Sökning: "politisk vision"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden politisk vision.

 1. 1. Från lokal välfärdsstat till stadspolitik : politiska processer mellan demokrati och effektivitet: vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås

  Författare :Mikael Granberg; Ingemar Elander; Stig Montin; Henry Bäck; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; statskunskap; Stadspolitik; historia; välfärdsstat; globalisering; stadsidentitet; politisk process; politisk dagordning; demokrati; planering; nätverk; legitimering; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis is to analyse the preconditions of contemporary Swedish city politics. The aim is reached through the answering of three questions; 1), what characterises contemporary Swedish city politics? 2), what contributes to the shaping and organisation of urban political processes in Sweden? 3), what problems and challenges are central to Swedish city politics?Based on interviews, documents and articles an empirical study of a Swedish city (Västerås) in its historical, national and international context is taken as a point of departure for reflections and conclusions with regard to the development of city politics and planning in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Politisk vetenskap och vetenskaplig politik : Studier i svensk statsvetenskap kring 1900

  Författare :Oskar Pettersson; Per Wisselgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; political science; social science; democracy; conservatism; parliamentarism; Idé- och lärdomshistoria; Pontus Fahlbeck; Rudolf Kjellén; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the relationship between politics and social science. It studies the field of political science in Sweden around 1900 by analyzing two political scientists: Pontus Fahlbeck (1850–1923) and Rudolf Kjellén (1864–1922). Fahlbeck was Professor of Political Science 1889–1915 in Lund. LÄS MER

 3. 3. Drömmar om något bättre : Om managementmodeller, mätningar och människor

  Författare :Maria Mårtensson; Ulf Johanson; Anders W Johansson; Magnus Söderström; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managementmodeller; mätning; människor; balanserat styrkort; intellektuellt kapital; knowledge management; politisk aritmetik; Business studies; Företagsekonomi; Business administration; Företagsekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : For several years I have, from a management control perspective, followed the development and application of several popular management models, for example, the knowledge management, balanced scorecard, and intellectual capital models. This thesis, comprising four papers and an extended covering paper, contributes to the management control field by discussing and problematizing management models and how they describe humans by means of measurement. LÄS MER

 4. 4. Medborgarskap efter nationalstaten? : Ett konstruktivt förslag

  Författare :Christian Fernández; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Proposal; Constructive analysis; Normative analysis; Residence; Neo-republicanism; European Union; Multiculturalism; Cosmopolitanism; Trans-naitonalism; Citizenship; Post-national citizenship; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This thesis is an attempt to formulate a constructive proposal for the ongoing establishment of a post-national European citizenship in the European Union. To the extent that the proposal is post-national, the ambition is to re-conceptualise the idea and ideal of citizenship in a new historical setting. LÄS MER

 5. 5. On the Role of Envisioned Futures in Sustainability Transitions

  Författare :Alexandra Nikoleris; Miljö- och energisystem; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; förväntningar; socio-teknisk förändring; framtidsbilder; envisioned futures; sustainability transitions; expectations; structure and agency;

  Sammanfattning : Different kinds of representations of the future are often asked for in order to motivate and inspire societal change. These envisioned futures can be based on political or behavioural change, or may visualize technical developmentwhich could help us solve complex societal problems. LÄS MER