Sökning: "politisk ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden politisk ekonomi.

 1. 1. Europeisk gemenskap och politisk union

  Författare :Pär Hallström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 3. 3. Drömmar om något bättre : Om managementmodeller, mätningar och människor

  Författare :Maria Mårtensson; Ulf Johanson; Anders W Johansson; Magnus Söderström; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managementmodeller; mätning; människor; balanserat styrkort; intellektuellt kapital; knowledge management; politisk aritmetik; Business studies; Företagsekonomi; Business administration; Företagsekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : For several years I have, from a management control perspective, followed the development and application of several popular management models, for example, the knowledge management, balanced scorecard, and intellectual capital models. This thesis, comprising four papers and an extended covering paper, contributes to the management control field by discussing and problematizing management models and how they describe humans by means of measurement. LÄS MER

 4. 4. Corporate Hegemony through Sustainability : A Study of Sustainability Standards and CSR Practices as Tools to Demobilise Community Resistance in the Albanian Oil Industry

  Författare :Sara Persson; Malin Gawell; Peter Dobers; Alison Pullen; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hegemony; Gramsci; Political Discourse Theory; autoethnography; community grievances; sustainability standards; CSR; Albania; Patos-Marinza; oil industry; Gramsci; teori e ligjërimit politik; autoetnografi; ankesa të komunitetit; standarde të qëndrueshmërisë; PSHK; Shqipëri; Patos-Marinëz; industria e naftës; hegemoni; Gramsci; politisk diskursteori; autoetnografi; klagomål från lokalsamhället; hålbarhetsstandards; CSR; Albanien; Patos-Marinza; oljeindustrin; Business studies; Företagsekonomi; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Many critical business scholars have disregarded sustainability standards and corporate social responsibility (CSR) activities as mere window dressing, operating as a smokescreen to hide illegitimate corporate practices. Others have pointed to these activities as hegemonic articulations, as a way to strengthen corporate alliances with and dominance over other actors in society. LÄS MER

 5. 5. Maktlösa makthavare : En studie om kommunalt chefskap

  Författare :Örjan Högberg; Peter Gustavsson; Leif Jonsson; Rolf Solli; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; power; influence; critical realism; social structures; causality; makt; påverkan; kritisk realism; sociala strukturer; kausalitet; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Enligt den svenska förvaltningstraditionen, vilken bygger på den Weberianska byråkratimodellen, ska politiker fatta beslut och tjänstemännen verkställa dem. Men, relationen mellan politiker och tjänstemän i den kommunala vardagen förefaller inte vara så enkel. LÄS MER