Sökning: "politisering"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet politisering.

 1. 1. Histories of land : Politicization, property and belonging in Molo, Kenya

  Författare :Ulrika Kolben Waaranperä; Ulrika Waaranperä; Morten Bøås; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; egendom; tillhörighet; Kenya; politisering; mark; historier; property; belonging; politicization; land; histories; deep politics; Kenya; property;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the politicization of land in a local setting in Kenya. The purpose is to study how access to land is justified through histories about relational property and belonging. LÄS MER

 2. 2. Religion och politik i hybrida mediemiljöer : En analys av kommentarer till nyheter om Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på Facebook

  Författare :Linnea Jensdotter; Mia Lövheim; Maguns Hagevi; Marie Demker; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; religion; politics; Sweden; media; hybrid media; politicization of religion; mediatization of religion; emotions; public sphere; critical discourse analysis; distant reading; religion; politik; Sverige; medier; hybrida medier; politisering av religion; medialisering av religion; känslor; offentlighet; kritisk diskursanalys; distansläsning; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the relationship between religion and politics, situated in hybrid media spaces in Sweden. This phenomenon is actualized by contestations over the visibility of religion in public spheres, in combination with changes in the Swedish political debate where conflicts related to the left/right scale increasingly come to focus more on value-based issues. LÄS MER

 3. 3. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Författare :ERIK BODENSTEN; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : This thesis examines the moral conflict permeating the politics of Sweden’s Age of Liberty around 1740 – a conflict that also structured the politics of the time in relation to a particular political logic based on moral. This logic was based on the absolute and normatively immutable nature of the social order, but also on a number of deep pre-modern experiences and expectations of man as unable to overcome his corrupt nature. LÄS MER

 4. 4. Branschinteraktion och institutionell förändring : Omvandling i två livsmedelsbranscher

  Författare :Jessica Eriksson; Rolf A. Lundin; Maria Bengtsson; Ulrica Nylén; Susanne Hertz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; branschomvandling; institutionell förändring; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i de senaste decenniernas trend mot avreglering, marknadsintegration och andra politiska åtgärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar för konkurrens. Konkurrens antas skapa dynamik och ge olika positiva effekter såsom innovationer, förnyelse och mångfald. LÄS MER