Sökning: "politik kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden politik kunskap.

 1. 1. Kunskap och politik : teman i demokratisk teori och svensk EU-debatt

  Författare :Peter Strandbrink; Anders Sannerstedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan kunskap och politik : Kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

  Författare :Mattias Örnerheim; Elin Wihlborg; Bo Persson; Gissur Ó Erlingsson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Offentlig förvaltning; hälso- och sjukvårdspolitik; historisk institutionalism; kvalitetsstyrning; kunskapsstyrning; Public administration; healthcare politics; historical institutionalism; quality management; knowledge management; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Social Sciences; Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att undersöka utvecklingen av kvalitetssystem i hälso- och sjukvården ur ett historiskt-institutionellt perspektiv utifrån fallstudier och konceptuella analyser. Särskilt analyseras implikationer av utvecklingen med avseende på relationen mellan den medicinska professionen och det politiskt administrativa systemet samt konsekvenser för den politiska styrningen av sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Knowledge in VET curricula and power in society and labour market : Policy and practice: demands-based and employer-driven Swedish higher vocational education

  Författare :Johanna Köpsén; Per Andersson; Sofia Nyström; Leesa Wheelahan; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational education and training; Knowledge; Curriculum; Education policy; Yrkesutbildning; Kunskap; Läroplan; Utbildningspolitik;

  Sammanfattning : This dissertation presents a study of knowledge in vocational education and training (VET), the circumstances for its selection and transmission and how these circumstances are shaped by both national policy and local organisation.The study is set within the Swedish state-funded post-secondary VET system called Higher Vocational Education (HVE) and it entails investigations into both national policy and local practice in programme provision. LÄS MER

 4. 4. "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda" : om relationen mellan kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor

  Författare :Martin Börjeson; Lars Svedberg; Anders Bergmark; Helena Blomberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hemlöshet; Socialt arbete; Kunskap; Kunskapsbaserat socialt arbete; Senmodernitet; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation examines the relationship between knowledge, practice and policy within a specific area of social work, namely, social intervention to ameliorate the problem of homelessness. In the thesis, the ambition shown in recent years to lay the ground for an evidence-based practice in social work is discussed as an expression of late modern attempts to deal with the contradictory character of scientific knowledge. LÄS MER

 5. 5. Narratives of governing : rationalization, responsibility and resistance in social work

  Författare :Marcus Lauri; Chris Hudson; Linda Berg; Diana Mulinari; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : For many years, Sweden has had a reputation for having a comprehensive and women friendly welfare state. However, as in many other European countries during the past few decades, the organization and governing of welfare has undergone profound changes. LÄS MER