Sökning: "politics of presence"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden politics of presence.

 1. 1. Stadspolitik i Malmö : Politikens meningsskapande och materialitet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Tove Dannestam; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local politics; city politics; entrepreneurial cities; local government; growth policies; Cultural Political Economy; urban regime theory; governance; urban politics; politics of scale; Sweden; Malmö;

  Sammanfattning : In international research there is a near consensus that the importance of cities is growing. As the policymakers of contemporary cities redirect their policy orientations away from the goal of redistribution towards achieving economic competitiveness, and as they introduce new structures of governance, they are becoming more and more committed to entrepreneurial city politics. LÄS MER

 2. 2. Icke-medborgarskapets urbana geografi

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta produktion

  Författare :Helena Holgersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Icke-medborgare; asylsökande; postindustriella städer; city branding; segregation; socialdemokratisk välfärdsregim; walk-alongs; mentala kartor;

  Sammanfattning : The object of investigation in this dissertation is the living conditions of refused asylum seekers in Sweden. More specifically, it is an ethnographic study of how a group of people organize their lives in Gothenburg under the threat of deportation. LÄS MER

 3. 3. The Buddhist World Emperor's Mission : Millenarian Buddhism in Postcolonial Burma

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies

  Författare :Niklas Foxeus; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Buddhism; millenarianism; weizzā weikza ; esotericism; supernatural powers; identity; politics; Burma; Theravāda Buddhism; cakkavattin; authority; legitimacy; charisma; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; History of Religion; religionshistoria;

  Sammanfattning : In early postcolonial Burma, a number of so-called royal esoteric associations with a millenarian and eschatological orientation, and founded by persons believed to be the world emperor, emerged in response to political turmoil, nation-building projects, modernization, and after-effects of colonialism. These Theravāda Buddhist esoteric congregations, revivalist and innovative at the same time, were indicative of a general crisis of authority and identity. LÄS MER

 4. 4. European Party Politics and Gender Configuring Gender-Balanced Parliamentary Presence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Emelie Lilliefeldt; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; statsvetenskap; Women’s parliamentary representation; qualitative comparative analysis; political parties; candidate selection; Europe; Latvia; Kvinnors politiska representation; qualitative comparative analysis; politiska partier; kandidatval; Europa; Lettland;

  Sammanfattning : Under sent 1900-tal har andelen kvinnor och män i nationella demokratiska parlament i Europa blivit alltmer jämstora. Politiska partier formar politisk representation genom att välja egna kandidater till val. LÄS MER

 5. 5. Närvarons politik och det mångetniska Sverige. Om att ta plats i demokratin

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University, printed by Kompendiet

  Författare :Paula Rodrigo Blomqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political representation; ethnic hierarchy; group representation; politics of presence; immigrants; power; political interests; political process;

  Sammanfattning : This book delas with the subject of political representation and the significance of the presence of immigrants in the political process. The official stance of the Swedish democracy is that immigrants are to be represented in the political process to the same extent as the rest of the population. LÄS MER