Sökning: "polacker"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet polacker.

 1. 1. Berättade liv, berättat Polen en etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Katarzyna Wolanik Boström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Poland; transformation; transition; life story; narrativity; narrative identity; biography; well-educated strata; proffessionals; intelligentsia; family; gender; social relationships; childhood; education; school system; everyday-life; proffessional life; work; career; social circles; field; informal relations; legitimacy; capital; distinctions; socialism; communism; post-communism; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The study takes its point of departure in the notions of life story, narrativity and context. It is based on extensive life story interviews with well-educated professionals in Poland – academics, teachers, managers, physicians, artists – during the period of transformation (or transition) from ”real socialism” to democracy and a market economy. LÄS MER

 2. 2. Migration and Mental Health: Epidemiological Studies of Immigrants in Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Louise Bayard-Burfield; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; suicide attempt; self-reported psychiatric illnes; psychotropic drugs; Ethnicity; mortality; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Migration (folkvandring) är idag en global företeelse. Orsaken till migrationen varierar och kan bero på krig och förföljelse, naturkatastrofer, familjeskäl, fattigdom, studier eller sökande efter arbete. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om mutor. Det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :David Wästerfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gift; blame; stories; narrative; rhetoric; symbolic interaction; interviews; businessmen; Eastern Europe; resentment; tactics; ethnography; courtships; identifications; accounts; defence speeches; Sociology; Sociologi; Social psychology; rumours; corruption; bribes; bribery; Socialpsykologi; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad innebär det att muta någon? Vad är egentligen en muta? Denna studie har motiverats av sådana frågor. Det centrala argumentet är att mutor och korruption inte enbart tillhör ett samhälles juridiska sfär utan även dess sociala och moraliska. LÄS MER