Sökning: "platon"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet platon.

 1. 1. Platon och hans pedagogik : en tolkning med utgångspunkt från två kontrasterande pedagogiska processer

  Författare :Monika Ringborg; Tomas Kroksmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Ancient Greece; Plato s Dialogues; pedagogic processes; immanent pedagogics; philosophical pedagogics; changed view of the world; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is: on the basis of an analysis and interpretation of Plato's Dialogues, to describe his personal characteristics in its relation to his pedagogic reality, and, on the basis of these descriptions, to analyse and interpret his teaching methods as a result of two different processes.The scientific perspectives of the thesis are inspired by hermeneutic philosophy of history and especially by the theories of Paul Ricoeur and Hans-Georg Gadamer. LÄS MER

 2. 2. Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok

  Författare :Astrid Regnell; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Platon; alchemy; conversion; synthesis; Johann Arndt; August Strindberg; devotional literature; Zones of the Spirit; Goethe; literature of meditation; En blå bok; transmutation; transformation; Swedenborg;

  Sammanfattning : Abstract Regnell, Astrid: Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok. Seeing stars in broad daylight. Transformation and Reconciliation in August Strindberg’s Zones of the Spirit. LÄS MER

 3. 3. Att se stjärnor på ljusa dagen : förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok

  Författare :Astrid Regnell; Eva Haettner Aurelius; Erik A. Nielsen; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Zones of the Spirit; En blå bok; devotional literature; literature of meditation; transformation; transmutation; alchemy; conversion; synthesis; Johann Arndt; Swedenborg; Goethe; Platon; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis a pattern of coherence is explored in August Strindberg’s Zones of the Spirit (En blå bok) – a literary work consisting of a collection of short and quite diverse essays. It is argued that Strindberg’s pattern of thought has its base in a concept of transformation that characterizes his descriptions of nature and human life. LÄS MER

 4. 4. The Androgyne and the Phoenix : Marguerite de Navarre and Gaspara Stampa: Gendering Early Modern Debates on Love

  Författare :Johanna Vernqvist; Carin Franzén; Unn Falkeid; Gary Ferguson; Nancy Frelick; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Marguerite de Navarre; Gaspara Stampa; Early modern Literature; Love; Women writers; Neoplatonism; Androgyne; Phoenix; Love; Gender; Dialogues; Margareta av Navarra; Gaspara Stampa; tidigmodern litteratur; kärlek; kvinnliga författarskap; nyplatonism; androgynen; fenix; genus; dialog;

  Sammanfattning : This study explores Marguerite de Navarre’s and Gaspara Stampa’s literary strategies through a close examination of their appropriation of Neoplatonic ideals of love and gender. Against a backdrop of the cultural and literary canon of the sixteenth century, and through a theoretical framework building on Judith Butler and Michel Foucault, it demonstrates how Marguerite de Navarre and Gaspara Stampa destabilize power relations within the discourses of love and gender, thus gendering early modern debates on love. LÄS MER

 5. 5. Dialogen som styrningsfilosofi och dess gestaltning i praxis

  Författare :Gretha Wikgren; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att beskriva, tolka och förstå dialogens gestaltning i en praxis som handlar om att skapa ett gemensamt måldokument för pedagogisk verksamhet inom förskola, skola, kultur och fritid. I styrdokument och andra centrala dokument utpekas dialogen som en viktig förutsättning för en mål- och resultatstyrd förskola och skola. LÄS MER