Sökning: "plasticity"

Visar resultat 1 - 5 av 545 avhandlingar innehållade ordet plasticity.

 1. 1. On constitutive modelling in metal plasticity

  Författare :Kenneth Axelsson; [1979]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; viscoplasticity; finite element; plasticity; Anisotropy; anisotropic strain hardening; Bauschinger effect; distortonal hardening; nonlinear hardening;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Adult Stem Cell Plasticity, Hype or Hope?

  Detta är en avhandling från Clinical Research Center Islet pathophysiology UMAS, Malmö Lund University

  Författare :Jalal Taneera; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; pancreatic beta cell ; stem cell ; plasticity ; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Several studies have reported that bone marrow (BM)-derived stem cells have the capacity to give rise to cells of different type of tissue; an ability termed stem cell plasticity or transdifferentiation. Controversies exist as to how frequent this phenomenon is, or if it may be explained by alternative mechanisms. LÄS MER

 3. 3. Plasticity and Inflammation following Traumatic Brain Injury

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Hånell; Niklas Marklund; Lars Hillered; Nikolaus Plesnila; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Traumatic Brain Injury; plasticity; inflammation; Nogo receptor; EphA4; IL-1β; MEDICINE Surgery Surgical research Neurosurgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Neurokirurgi; Neuroscience; Neurovetenskap;

  Sammanfattning : Traumatic Brain Injury (TBI) mainly affects young persons in traffic accidents and the elderly in fall accidents. Improvements in the clinical management have significantly improved the outcome following TBI but survivors still suffer from depression, memory problems, personality changes, epilepsy and fatigue. LÄS MER

 4. 4. Stainless steel plasticity material modelling and structural applications

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anders Olsson; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

  Sammanfattning : The thesis addresses stainless steel in construction with focus on plasticity and shear resistance of welded girders respectively. In the area of plasticity it comprises an account of an experimental study with emphasis on phenomenological observations followed by theorethical modelling. LÄS MER

 5. 5. Structural steel plasticity : experimental study and theoretical modelling

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jan Granlund; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stålbyggnad; Steel Structures;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling behandlar konstitutiv modellering av konstruktionsstål i elastoplastiskt område. Ett koncept för tvåaxlig provning i huvudspänningsplanet har utvecklats vilket sedan har använts för att generera försöksdata för att formulera en konstitutiv modell för sambandet mellan spänningar och plastiska töjningar. LÄS MER