Sökning: "plant ecology"

Visar resultat 1 - 5 av 363 avhandlingar innehållade orden plant ecology.

 1. 1. Plant polyploidy and interactions with insect herbivores

  Detta är en avhandling från Stockholm : Botaniska institutionen

  Författare :Leena Arvanitis; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; diversicifation; herbivory; host plant preference; plant galls; plant-insect interactions; plant polyploidy; selection; spatial variation; trait-fitness relationship; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Terrestisk ekologi; Plant Ecology; växtekologi;

  Sammanfattning : Polyploidization has been suggested to be a common mechanism for plant speciation. Polyploidy is associated with changes in plant traits and altered habitat preference. LÄS MER

 2. 2. Context dependency of plant – animal interactions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Författare :Malin A. E. König; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Anthocharis cardamines; attack intensity; Cardamine pratensis; cytotype; herbivory; larval fitness; oviposition; phenology; plant-animal interactions; plant resistance; plant tolerance; polyploidy; spatial variation; trait variation; Plant Ecology; växtekologi;

  Sammanfattning : The strength and direction of interactions between organisms vary spatially across the landscape. Traditionally, the focus has been on how trait variation affects the interactions between species. However, differences in abiotic and biotic environmental factors may also alter the distribution, phenology and behavior of the interacting species. LÄS MER

 3. 3. Methane dynamics in northern wetlands: Significance of vascular plants

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Anna Joabsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic ecology; marine biology; Hydrobiology; Växtekologi; Plant ecology; climate change; arctic wetlands; northern wetlands; plant-microbe interactions; methane emission; vascular plants; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Metan är en växthusgas med stor potential att påverka klimatet på Jorden. Den vattenmättade miljön i våtmarker erbjuder perfekta livsbetingelser för metanproducerande bakterier och detta medför att naturliga våtmarker är den största enskilda källan till metan i atmosfären, även då man räknar med antropogena utsläpp från, till exempel, förbränning av fossila bränslen. LÄS MER

 4. 4. The role of regeneration in plant niche differentiation and habitat specialization

  Detta är en avhandling från Plant Ecology and Systematics, Lund University

  Författare :Dirk-Jan ten Brink; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; seed mass; seed size; drought; shade; seed germination; seed dormancy; seedling establishment; plant community ecology; assembly rules; habitat specialization; plant recruitment; Regeneration; niche differentiation; phylogenetic independent contrasts; plant traits; soil fertility; comparative ecology;

  Sammanfattning : To predict the effects of environmental change and nature management on the distribution of plant species, it is crucial to understand the mechanisms of plant niche differentiation and habitat specialization. The importance to habitat specialization of particular plant traits and requirement of the regenerative phase of the plants life has received scanty interest. LÄS MER

 5. 5. Linking plant population dynamics to the local environment and forest succession

  Detta är en avhandling från Stockholm : Botaniska institutionen

  Författare :Johan Petter Dahlgren; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Actaea spicata; Forest herbs; Forest succession; Integral projection model; Plant demography; Plant phenology; Population dynamics; Pre-dispersal seed predation; Seed mass; Soil potassium; Specific leaf area; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Terrestisk ekologi; växtekologi; Plant Ecology;

  Sammanfattning : Linking environmental variation to population dynamics is necessary to understand and predict how the environment influences species abundances and distributions. I used demographic, environmental and trait data of forest herbs to study effects of spatial variation in environmental factors on populations as well as environmental change in terms of effects of forest succession on field layer plants. LÄS MER