Sökning: "plan"

Visar resultat 1 - 5 av 1042 avhandlingar innehållade ordet plan.

 1. 1. Plan och prognos : en studie i de svenska långtidsutredningarnas metodik

  Författare :Carl Johan Åberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pharmacometric Methods and Novel Models for Discrete Data

  Författare :Elodie L Plan; Mats O Karlsson; Laura Sargentini-Maier; Armel Stockis; Christian Laveille; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacometrics; pharmacodynamics; disease progression; modelling; discrete data; count; ordered categorical; repeated time-to-event; RTTCE; RCEpT; NONMEM; FOCE; LAPLACE; SAEM; AGQ; pain scores; epilepsy seizures; gastroesophageal symptoms; statistical power; simulations; diagnostics; PHARMACY; FARMACI; Pharmacokinetics and Drug Therapy; Farmakokinetik och läkemedelsterapi;

  Sammanfattning : Pharmacodynamic processes and disease progression are increasingly characterized with pharmacometric models. However, modelling options for discrete-type responses remain limited, although these response variables are commonly encountered clinical endpoints. Types of data defined as discrete data are generally ordinal, e.g. LÄS MER

 3. 3. Proton plan evaluation : a framework accounting for treatment uncertainties and variable relative biological effectiveness

  Författare :Jakob Ödén; Iuliana Toma-Dasu; Kjell Eriksson; Pawel Olko; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proton therapy; Relative biological effectiveness; Robustness evaluation; Plan selection; Medical Radiation Physics; medicinsk strålningsfysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samordnad individuell plan (SIP) : Professionellas samt barn och föräldrars erfarenheter

  Författare :Erik Nordström; Sofia Kjellström; Berith Hedberg; Iréne Josephson; Johan Berlin; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Introduktion. Många barn och unga idag har så pass komplexa behov att de behöver samtidiga insatser från olika huvudmän. Insatserna blir alltmer specialiserade och fragmenterade, vilket kräver att professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola samverkar. LÄS MER

 5. 5. Bostadsbyggandet i plan och verklighet : planering och genomförande av kommunal bostadsförsörjning

  Författare :Bo Malmsten; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER