Sökning: "pingströrelsen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet pingströrelsen.

 1. 1. Såsom en slöja : Den kristna slöjan i en svensk kontext

  Författare :Elisabeth Hallgren Sjöberg; Mohammad Fazlhashemi; Åsa Andersson; Katarina Leppänen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; veil; Christianity; religion; Pentecostal movement; Church of Sweden; gender; women s liberation; Orientalism; Swedish culture; ethnology; Idéhistoria; slöja; kristendom; religion; pingströrelsen; Svensk kyrkan; genus; kvinnosakskamp; orientalism; svensk kultur; etnologi;

  Sammanfattning : This study takes its point of departure in the tradition of Christian women covering their hair for religious and cultural reasons, hereafter called veiling. The aim has been to investigate what ideas were projected onto the veil in Sweden during the 19th and 20th centuries, as well as when and how the tradition of veiling disappeared among most Christian Swedes. LÄS MER

 2. 2. Georg Gustafsson - församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen

  Författare :Nils-Eije Stävare; Ruth Franzén; Runar Eldebo; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Church history; Georg Gustafsson; Preaching; Healing ministry; Pentecostal movement; church-leader; revival; neoevangelism; Rosenianism; Kyrkohistoria; kyrkohistoria; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis is about the Pentecostal preacher Georg Gustafsson (1899-1983). The aim is to describe, analyse and evaluate his devoted service for the Swedish Pentecostal movement during more than 60 years of his life. The thesis describes the person, his lifetime achievement and the context within which his work was carried out. LÄS MER

 3. 3. Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet

  Författare :Ulrik Josefsson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; General; Teologi; Theology; Religious Identity; Spirituality; Pentecostalism; Swedish Pentecostal Movement; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : In this thesis the spirituality in the early Swedish Pentecostal Movement is studied. The main material is the Movement's weekly magazine Evangelii Härold (EH). The period is 1913?1921. Spirituality is defined here as the lived religious life. LÄS MER