Sökning: "pictorial representation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden pictorial representation.

 1. 1. Studies in knowledge representation modeling change - the frame problem : pictures and words

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars-Erik Janlert; Umeå universitet.; [1985]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; analogical; artificial intelligence; digital; exemplification; frame problem; Goodman; knowledge representation; metaphysics; model; pictorial representation; symbol theory;

  Sammanfattning : In two studies, the author attempts to develop a general symbol theoretical approach to knowledge representation.The first study, Modeling change -the frame problem, critically examines the - so far unsuccessful - attempts to solve the notorious frame problem. LÄS MER

 2. 2. Mimesis as the Representation of Types The Historical and Psychological Basis of an Aesthetic Idea

  Detta är en avhandling från Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Michael Ranta; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Art theory; aesthetics; cognitive psychology; experimental aesthetics; history of aesthetics; mental representation; aesthetic preference; pictorial representation; prototypicality; schema theory; emotion theory; categorization; behaviourism;

  Sammanfattning : This work attempts to investigate a long-standing tradition within the history of aesthetics according to which the function of pictorial representation consists, or ought to consist, of the rendering of general or idealized types rather than particulars. Proponents of this view may be found in various versions from antiquity to the present. LÄS MER

 3. 3. Frida Kahlos bildspråk - ansikte, kropp & landskap : Representation av nationell identitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Eva Zetterman; Karlstads universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Frida Kahlo; self-representation; national identity; post-revolutionary project; la tehuana; José Vasconcelos; the cosmic race; la raza; hispanidad; indigenismo; mestizaje; Malintzín; la Chingada; la Virgen de Guadalupe; chicanas os; semiotics; Roman-Catholic iconography; pictorial traditions; visual strategies; Visual Arts; Konst- och bildvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the Mexican artist Frida Kahlo (1907-1954) and her works, with emphasis on her painted self-portraits. The objective is to place Frida Kahlo’s pictorial production in relation to a place and time specific context and test the theory of Frida Kahlo’s self-portraits as a project connected to a general striving towards a new formulation of national identity. LÄS MER

 4. 4. Digitala speglar föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Detta är en avhandling från Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Eva Skåreus; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation ; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER

 5. 5. Frida Kahlos bildspråk - ansikte, kropp & landskap : Representation av nationell identitet (andra utgåvan)

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Eva Zetterman; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Frida Kahlo; self-representation; national identity; post-revolutionary project; la tehuana; José Vasconcelos; the cosmic race; la raza; hispanidad; indigenismo; mestizaje; Malintzín; la Chingada; la Virgen de Guadalupe; chicanas os; semiotics; Roman-Catholic iconography; pictorial traditions; visual strategies; Visual Arts; Konst- och bildvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the Mexican artist Frida Kahlo (1907-1954) and her works, with emphasis on her painted self-portraits. The objective is to place Frida Kahlo’s pictorial production in relation to a place and time specific context and test the theory of Frida Kahlo’s self-portraits as a project connected to a general striving towards a new formulation of national identity. LÄS MER