Sökning: "phonological rule"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden phonological rule.

 1. 1. Towards a discourse-based model of English sentence intonation

  Detta är en avhandling från Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Merle Horne; Lunds universitet.; Lund University.; [1987]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; intonation; discourse; text-to-speech; information focus; pitch; F0; grammatical functions; coreference; prominence; baseline; phonological grid; F0 range; declination; contrastive prominence; syntactic parallelism; phonological phrase; rhythm rule; sentence stress; constrative stress; Raddoppiamento Sintattico; Monosyllabic Destressing; intonational phrase; speech chunk; speech synthesis;

  Sammanfattning : English non-expressive, declarative sentence intonation is examined in a discourse context. A rule system, geared to a text-to-speech context is developed which assigns sentence prominences related to information focus. LÄS MER

 2. 2. Möten i dialektalt gränsland : Dialektala övergångar genom Närke : dialectal transitions across Närke

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Björn Bihl; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages; Scandinavian languages - general; dialectal transition; dropping of final t in endings; weakening of unstressed i a; syncope of suffix vowels; dialectal continua; isogloss; implicational scale; hiatus; vowel balance; phonological rule; topographical demographic ethnogeographical factors; Nordiska språk - allmänt; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : The province of Närke comprises, together with Södermanland, a transition area characterised by a mixture of linguistic features from the Götaland dialects (götamål) and Central Swedish dialects (uppsvenska). One purpose of the study is to test and develop the dialectal transition theory established by J. K. Chambers and P. LÄS MER

 3. 3. Ordbetoning och ordbetydelse i rumänska

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Vivan Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uraliska och altaiska språk och litteratur; Uralian and Altaic languages and literatures; corpus; semantics; perception; count word; noun; vowel length; morphology; accent; phonetics; Stress; phonology; Phonetics; Fonetik; fonologi; Grammar; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en dokumentation av mina undersökningar av det rumänska ordet. Jag har som allmänlingvist undersökt några aspekter av det rumänska ordet fonologiskt, fonetiskt och semantiskt. Det finns också mycket skrivet om morfologin i rumänska. LÄS MER