Sökning: "phonetogram contours"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden phonetogram contours.

 1. 1. Clinical and Experimental Aspects of Phonetogram Analysis

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Leif Åkerlund; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; subglottal pressure.; sound pressure level; semitones; phonetogram contours; phonetogram; intensity; Fundamental frequency; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett fonetogram är ett diagram som beskriver röstfunktionens status genom att visa extremvärden av ljudtrycksnivå som funktion av grundtonsfrekvens. Tillvägagångssättet är att försökspersonen uttalar en vokal, i denna avhandling genomgående vokalen [a], på en given tonhöjd så svagt och så starkt som möjligt inom hela röstomfånget. LÄS MER

 2. 2. Hoarseness in ten-year-old children : Perceptual characteristics, prevalence and etiology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Elisabeth Sederholm; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child voice; hoarseness; perceptual analysis; voice quality; visual analog scales; connected speech; sustained vowels; prevalence; acute hoarseness; chronic hoarseness; videolaryngoscopy; stroboscopy; incomplete glottal closure; vocal nodules; voice;

  Sammanfattning : The aim of the present investigation was to explore the occurrence of and factors related to hoarseness in ten- year-old children. In order to establish the prevalence of hoarseness in a group of normal children, a method to distinguish atypical from normal voices was introduced and the perceptual characteristics of hoarseness were identified. LÄS MER