Sökning: "phoneme merger"

Hittade 1 avhandling innehållade orden phoneme merger.

  1. 1. När lögnare blir lugnare En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

    Författare :Lena Wenner; Uppsala universitet.; [2010]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sociophonetics; sound change; perception; vowel; phoneme merger; phonetics; dialectology; Uppland Swedish; Swedish; sociofonetik; ljudförändring; perception; vokal; fonemsammanfall; fonetik; dialektologi; uppländska; svenska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : The phenomenon of an ongoing sound change leads in some cases to the pronunciation of short ö becoming more like that of short u. This thesis examines the relationship between short ö and u in Uppland Swedish. The localities included in the investigation were Uppsala, Norrtälje, Östervåla and Gräsö. LÄS MER