Sökning: "pheromone response"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden pheromone response.

 1. 1. Circadian Rhythms in Moth Sex Pheromone Communication

  Detta är en avhandling från Chemical Ecology and Ecotoxicology, Department of Biology, Lund University

  Författare :Germund von Wowern; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physiology of invertebrates; växtparasitologi; Entomologi; plant parasitology; Entomology; Ecology; Ekologi; locomotor activity; social synchronisation; PDH; corazonin; PBAN; pheromone response; sex phermone; Lepidoptera; Ryggradslösa djurs fysiologi; calling behaviour; circadian rhythm;

  Sammanfattning : Sex pheromone communication and related physiological processes are regulated by circadian clock mechanisms in many moth species. This thesis includes studies of circadian rhythms in sexually relevant behaviours and communication in the Egyptian cotton leafworm Spodoptera littoralis, the turnip moth Agrotis segetum, the Indian meal moth Plodia interpunctella and the Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella. LÄS MER

 2. 2. Pheromone-mediated mating system in a moth species

  Detta är en avhandling från Animal Ecology

  Författare :Mats G E Svensson; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mating behaviour; pheromone plume; mate choice; sexual selection; sex pheromone; Noctuidae; Lepidoptera; Agrotis segetum; moth; individual variation.; Animal ecology; Djurekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Feromonmedierat parningssystem hos ett nattfly Min avhandlings huvudsakliga mål är att identifiera och bestämma faktorer som påverkar det feromon-medierade parningsystemet hos sädesbroddflyet Agrotis segetum. Dessa faktorer inkluderar både honkönets produktion av sexualferomon såväl som hankönets feromon-inducerade respons, men också andra överlevnads- och reproduktionsfaktorer. LÄS MER

 3. 3. Conifer chemical defense Rugulation of bark beetle colonization and pheromone emission

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Tao Zhao; KTH.; [2011]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Picea abies; Ips typographus; Ceratocystis polonica; methyl jasmonate; windstorm; stress response; terpenes; phenols; colonization; pheromone emission; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Plant production Plant and forest protection; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Växtproduktion Växt- och skogsskydd;

  Sammanfattning : Terpenes and phenols are of importance in conifer defense against insects and pathogens. Knowledge about tree chemical defense is vital for developing practical methods to maintain healthy forests. LÄS MER

 4. 4. Male moth behaviour and perception in pheromone plumes

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Peter Valeur; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Grapholita molesta; Noctuidae; Lepidoptera; Tortricidae; behaviour; electrophysiology; single cell; flight tunnel; sex pheromone; wind tunnel; radar; flight; pre-exposure; mechanisms of mating disruption; Agrotis segetum; choice test;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nattfjärilshannars beteenden och doftupplevelser i feromonplymer Denna skrift avhandlar mekanismerna bakom så kallad förvirringsbekämpning av skadegörande nattfjärilar med hjälp av deras sexualferomon. Nattfjärilar är egentligen en lite felaktig benämning på de fjärilar som inte är dagfjärilar. LÄS MER

 5. 5. Fatty Acyl Reductases and Fatty Acyl Desaturases. Deciphering the biosynthesis of species-specific moth female sex pheromones from common fatty acids

  Detta är en avhandling från Lund University, Dept. of Biology

  Författare :Åsa Hagström; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Moth; pheromone; insect; evolution; fatty acyl desaturase; fatty acyl reductase; endoplasmic reticulum; fatty acid biosynthesis; GFP; heterologous expression; phylogeny; cell factory; lepidoptera;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För över 100 år sedan upptäckte den franske naturalisten Jean-Henri Fabre att en nattfjärilshona som han hade på sitt skrivbord lyckades attrahera åtskilliga hanar, trots att honan var gömd bakom ett skynke och hannarna således inte kunde se henne. Fabre gissade att det var någon för honom okänd doft som låg bakom mysteriet. LÄS MER