Sökning: "phenomenological hermeneutics"

Visar resultat 6 - 10 av 69 avhandlingar innehållade orden phenomenological hermeneutics.

 1. 6. Atmosphere in care settings Towards a broader understanding of the phenomenon

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :David Edvardsson; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Narrative analysis; Grounded Theory; Phenomenological hermeneutics; Symbols; At-homeness; Environment; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to understand and describe the phenomenon ‘atmosphere in care settings’ as experienced by patients, significant others and health care staff. The study consists of four papers, each of which illuminates various aspects of the phenomenon. LÄS MER

 2. 7. Conciencia y temporalidad Un estudio sobre la concepción del tiempo en seis poemarios de José Hierro

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, Stockholm University

  Författare :Fredrik Sörstad; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; time; temporality; theme; paradigm; discourse; imaginary universe; energetic tensions; existential structures; phenomenology; hermeneutics; existence; essence; consciousness; poetry and philosophy; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages Spanish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Spanska språket; Spanish; spanska;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to analyze the conception of time in six books of poems by José Hierro (1922-2002): Tierra sin nosotros (1947), Alegría (1947), Con las piedras, con el viento… (1950), Quinta del 42 (1952), Cuanto sé de mí (1957) and Libro de las alucinaciones (1964). It is suggested that the theme of time in Hierro´s poetry can be approached from three different points of view: existence, essence and consciousness. LÄS MER

 3. 8. Samhällskunskapens dimensioner Tio lärare ramar in sitt ämne

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Joakim Öberg; Högskolan i Jönköping.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social studies; civics; social studies didactics; civic didactics; social studies teaching; civic teaching; citizenship education; subject-based teaching and learning; frame factor theory; life-world phenomenology; hermeneutics; qualitative interviews; Samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskapsundervisning; ämnesdidaktik; ramfaktorteori; livsvärldsfenomenologi; hermeneutik; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna samhällskunskapsdidaktiska studies syfte är att undersöka vad samhällskunskapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskap som skolämne till samhällskunskap som undervisning utifrån didaktiska frågor som Vad?, Hur? och Varför?, samt hur detta upplevs förändrats över en tidsperiod om cirka tjugo år eller mer.Studien bygger på hermeneutisk-fenomenologisk livsvärldsansats där fenomenologisk beskrivning och hermeneutisk tolkning är centralt. LÄS MER

 4. 9. STAGING SCIENCE. Some aspects of the production and distribution of science knowledge

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Piotr Szybek; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hermeneutics; phenomenology; philosophy of education; history and philosophy of science; ethical and political aspects; science curriculum; school science; Education; science education; life-world; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen presenterar, från ett fenomenologiskt perspektiv, interaktionen mellan naturvetenskapens kunskap och annan kunskap, här kallad "vardagskunskap". Utgångspunkten i presentationen är människans existens. LÄS MER

 5. 10. Living with haemodialysis close to death - patients' and close relatives' experiences

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Lena Axelsson; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Close relative; Death; Dying; End of life; End-stage renal disease; haemodialysis; Palliative care; Phenomenological-hermeneutics; Qualitative content analysis; Retrospective interviews; Serial interviews; close relative;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to generate  understanding and knowledge a bout the experiences of  patients living with haemodialysis, and their close relati ves, near the end of life. In studies I and II we  conducted a series of 31 qualitative interviews over a period of 12 months with 8 severely ill patients  (aged 66–87) treated with haemodialysis. LÄS MER