Sökning: "phase velocity"

Visar resultat 1 - 5 av 252 avhandlingar innehållade orden phase velocity.

 1. 1. Phase Doppler Anemometry in Unsteady Two-Phase Flow: A Novel Post-Processing Data Algorithm

  Författare :Tobias Bergenblock; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Circulating fluidized bed; Particle groups; Phase Doppler anemometry; Eulerian Lagrangian simulation; Particle flow measurements; Two-phase flow;

  Sammanfattning : This thesis presents a novel method to estimate particle fluctuations in unsteady two-phase flow using phase Doppler anemometry (PDA). A comprehensive derivation and asuccessful validation of a PDA data post-processing algorithm are given. LÄS MER

 2. 2. Volumetric MRI measurements of velocity and flow - Accuracy, visualisation and technical improvements

  Detta är en avhandling från Department of Medical Radiation Physics, Clinical Sciences, Lund, Lund University

  Författare :Anders Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MRI; 4D flow; phase contrast MRI; velocity mapping;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Magnetresonanstomografi med faskontrast (PC-MRI) är en icke-invasiv metod för att mäta hastigheter och blodflöden i kroppens större blodkärl, och är ett viktigt verktyg för att diagnosticera och avbilda onormala fysiologiska förlopp. Under de senaste två årtiondena har PC-MRI utvecklats från hastighetsmätningar i enskilda riktningar och snitt till avbildning av kompletta tidsupplösta hastighetsfält över större volymer (här benämnt 4D PC). LÄS MER

 3. 3. Some two-phase flow and boiling heat transfer characteristics in small diameter tubes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Energiteknik

  Författare :Sheng ChungHong; KTH.; [2001]
  Nyckelord :Two-phase flow; Heat transfer; Microscale; Small diameter tube; Bubble shape; Bubble velocity; Critical diameter for bubble rising; Film thickness; Visualisation; Boiling flow pattern;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mass Conserving Simulations of Two Phase Flow

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Elin Olsson; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; free boundary; two phase flow; level set method; conservative; MATHEMATICS Applied mathematics Numerical analysis; MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys;

  Sammanfattning : Consider a mixture of two immiscible, incompressible fluids e.g. oil and water. Since the fluids do not mix, an interface between the two fluids will form and move in time. LÄS MER

 5. 5. Ballistic Imaging of Transient Phenomena in Turbid Media

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :David Sedarsky; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mie scattering; Laser Combustion Diagnostics; Imaging; Spray Diagnostics; Turbid Media; Velocity;

  Sammanfattning : Ballistic imaging (BI) was developed as an optical diagnostic capable of ascertaining velocity and spatial information within dense sprays with relevance to liquid-fuel injection and combustion. This development includes a full model of light scattering within the complete imaging system, enabling the performance of the instrument to be examined, optimized and quantified. LÄS MER