Sökning: "phase behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 478 avhandlingar innehållade orden phase behavior.

 1. 1. Phase Diagrams, Microstructure and Phase Separation in Alkyl Glucoside Systems

  Detta är en avhandling från Johan Reimer, Chemical Centre, Lund University

  Författare :Johan Reimer; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; micellar network; NMR diffusometry; microemulsion; microstructure; phase diagram; phase separation; phase behaviour; alkyl glucoside; sugar surfactant;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tensider, eller amfifiler, är molekyler som består av en hydrofil (”vattenälskande”) och en hydrofob (”vattenskyende”) del. Denna dualistiska karaktär ger tensider speciella egenskaper av vilken den viktigaste är att den självaggregerar i en del lösningsmedel, som i de allra flesta tillämpningar är vatten. LÄS MER

 2. 2. Structure and Phase Behavior of Protein Solutions

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Björn Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistical Mechanics; Simulations; Protein Interactions; Phase Separation; Aggregation; Mutual Amplification;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Även om vi inte ser molekyler dagligdags har vi sedan länge vant oss vid att sakerna kring oss innehåller något. När vi satt ett glas över ett brinnande ljus och det slocknat så är det något som tagit slut. LÄS MER

 3. 3. Phase Behavior and Solution Properties of Aqueous Polyion-Surfactant Ion Systems

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :John Janiak; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymer-surfactant association; complex salt; nonionic surfactant; poly acrylic acid ; poly methacrylic acid ; copolymer; polymeric counterion; decyl betainate; phase behavior; solubilization; mixed micelle; hydrolysis; release; liquid crystal; nanoparticles; thermosresponsive; C12E8; C12E5;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Polymerer och tensider är molekyler som vi stöter på dagligen. Många produkter som vi använder, t.ex. tvål och tvättmedel, målarfärg eller olika läkemedel, innehåller dessa typer av molekyler. LÄS MER

 4. 4. Mechanical Behavior of Tailings Laboratory Tests from a Swedish Tailings Dam

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Riaz Bhanbhro; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tailings dams; Tailings; Mechanical Behavior; Oedometer; Direct Shear; Triaxial; Shear strength; Soil Mechanics; Geoteknik;

  Sammanfattning : Tailings is leftover material from mining industry and is produced in huge quantities approximately 70-99% of the ore production.  Tailings material is stored as impoundments by constructing tailings dams which are often constructed with tailings material itself. LÄS MER

 5. 5. Delayed Sleep Phase Disorder Prevalence, Diagnostic aspects, Associated factors and Treatment concepts

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Danielsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; delayed sleep phase disorder; prevalence; diagnostic aspects; associated factors; light therapy and cognitive behavior therapy;

  Sammanfattning : Delayed sleep phase disorder (DSPD) is the most common circadian rhythm sleep disorder. Persons with DSPD have great difficulties falling asleep and waking up at conventional times. To diagnose DSPD this delayed sleep-wake rhythm should cause social impairment and distress for the individual. LÄS MER