Sökning: "petra svensson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden petra svensson.

 1. 1. Cross-Sector Strategists. Dedicated Bureucrats in Local Government Administration

  Författare :Petra Svensson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public administrators; horizontal; governance; administration; traditions; value conflict; situated agency;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elever med utländsk bakgrund berättar : möjligheter att lära matematik

  Författare :Petra Svensson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :matematik; elever med utländsk bakgrund; årskurs nio; elevperspektiv; diskurser; förgrunder; rationaler för lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur elever med utländsk bakgrund, som bor och går i skolan i mångkulturella och socialt utsatta områden, upplever sina möjligheter att lära matematik. Uppsatsen tar upp och diskuterar hur allmänna diskurser påverkar elevernas förgrunder och rationaler för lärande, och hur dessa på olika sätt bidrar till hur eleverna upplever sina möjligheter att lära matematik. LÄS MER

 3. 3. Cross-sector strategists. Dedicated bureaucrats in local government administration

  Författare :Petra Svensson; Sweden Gothenburg University of Gothenburg; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public administrators; horizontal governance; administration traditions; value conflict; situated agency; Public administrators;

  Sammanfattning : It is argued that political-administrative organizations are becoming increasingly complex with more horizontal governance required. In Swedish municipal administration, there is a group of administrators assigned the task of monitoring and promoting strategic topics that should be integrated horizontally within the organization. LÄS MER

 4. 4. Immigrant students' opportunities to learn mathematics : In(ex)clusion in mathematics education

  Författare :Petra Svensson Källberg; Eva Norén; Paul Andrews; Anna Chronaki; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mathematics education; immigrant students; narratives; learning opportunities; foregrounds; identity; policy texts; fabrication; deficit perspective; discourse; power; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This thesis explores immigrant students’ opportunities to learn mathematics. The research is concerned with issues of social justice and adopts a socio-political approach. Immigrant students are often described as students who do poorly in school because they lack “Swedishness” and have insufficient Swedish language skills. LÄS MER

 5. 5. Modification and Utilization of Wood Hydrolysates

  Författare :Marie Svensson; Ann-Chrisitne Albertsson; Petra Mishnick; Ulf Gedde; KTH; []
  Nyckelord :wood hydrolysate; hemicellulose; microsphere; hydrogel;

  Sammanfattning : Polysaccharides have been used for many years in a variety of products such as food, fuel supply and industrial products. During recent years there has been an increasing interest in a group of polysaccharides, hemicelluloses, due to their highly availability, renewability and potentially low price. LÄS MER