Sökning: "personlighet"

Visar resultat 21 - 25 av 59 avhandlingar innehållade ordet personlighet.

 1. 21. Bridging the communicative gap between a person with dementia and caregivers. A nursing perspective

  Detta är en avhandling från Centre of Caring Sciences, P.O.B. 198, Se-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Göran Holst; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; personality; needs assessement; life history; Nursing care; dementia; Psychiatry; family; clinical psychology; klinisk psykologi; Psykiatri; psykosomatik; sense of coherence; psychosomatics;

  Sammanfattning : The aim was to explore possible areas and sources that could inform the care for people with dementia. These were the people with dementia themselves, nurses reflective discussions about caring, nurse-patient interaction together with information from close family members, and the previous personality and sense of coherence of people with dementia in relation to behaviour during the disease as related by themselves and/or a family member and the experiences of everyday life for people with dementia still able to talk about their experiences and living as a couple when one of the partners has a dementia disease. LÄS MER

 2. 22. The importance of personality, IQ and learning approaches: Predicting academic performance

  Detta är en avhandling från Pia Rosander

  Författare :Pia Rosander; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personality traits; Intelligence; approaches to learning; longitudinal; SEM-analyses; adolescents; high school; gender differences;

  Sammanfattning : The aim of the present doctoral thesis was to examine to what extent personality traits and approaches to learning contribute to academic performance in upper secondary school (high school), after controlling for the well-known fact that general intelligence accounts for a large part of the variance. The general proposition of the thesis is that personality traits are stable dispositons and therefore predispose an individual to behave or act in a specific manner (Costa & McCrae, 1976). LÄS MER

 3. 23. Treatment adherence in Asthma and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Personality traits, Beliefs about medication and Illness perception

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Emilsson; Ina Marteinsdottir; Per A Gustafsson; Tove Hedenrud; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADHD; adherence; asthma; beliefs about medication; illness perception; personality;

  Sammanfattning : Adherence to medication in asthma and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is important because medication may prevent serious consequences, possibly with lifelong effects. Several factors have been identified that influence adherence to medication in these disorders, but the importance of personality traits, beliefs about medication and illness perception has been insufficiently explored. LÄS MER

 4. 24. Perspektiv på lärande och förändring i organisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Sören Augustinsson; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Uppsatsen ger olika perspektiv på och söker förståelse för anställdas handlande i organisationer utifrån temat lärande och förändring. Uppsatsen grundar sig på en studie av nitton organisationer med tio till tjugoanställda. Metoden är intervjuer och dokumentstudier. LÄS MER

 5. 25. The Victorian Governess Novel

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Cecilia Wadsö-Lecaros; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Victorian governess; didactic fiction; education in literature; women and work in the nineteenth century; nineteenth-century English novel; marginalisation of women; female education in the nineteenth century; English language and literature; governesses in literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis investigates the Victorian governess novel as a specific genre. A comprehensive set of nineteenth-century governess novels has been examined in relation to contemporary non-fictional sources dealing with governess work and female education. LÄS MER