Sökning: "personlighet"

Visar resultat 21 - 25 av 57 avhandlingar innehållade ordet personlighet.

 1. 21. The importance of personality, IQ and learning approaches: Predicting academic performance

  Detta är en avhandling från Pia Rosander

  Författare :Pia Rosander; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personality traits; Intelligence; approaches to learning; longitudinal; SEM-analyses; adolescents; high school; gender differences;

  Sammanfattning : The aim of the present doctoral thesis was to examine to what extent personality traits and approaches to learning contribute to academic performance in upper secondary school (high school), after controlling for the well-known fact that general intelligence accounts for a large part of the variance. The general proposition of the thesis is that personality traits are stable dispositons and therefore predispose an individual to behave or act in a specific manner (Costa & McCrae, 1976). LÄS MER

 2. 22. Treatment adherence in Asthma and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Personality traits, Beliefs about medication and Illness perception

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Emilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan Väst.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADHD; adherence; asthma; beliefs about medication; illness perception; personality; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Följsamhet till läkemedelsbehandling vid astma och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är viktigt eftersom optimal behandling kan förebygga allvarliga och livslånga konsekvenser. Flera faktorer som påverkar följsamhetsbeteendet har tidigare identifierats exempelvis ekonomiska faktorer, men vikten av personlighetsdrag, uppfattning om läkemedel och sjukdomsuppfattning har tidigare inte undersökts tillräckligt. LÄS MER

 3. 23. Perspektiv på lärande och förändring i organisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå universitet

  Författare :Sören Augustinsson; Högskolan Kristianstad.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Uppsatsen ger olika perspektiv på och söker förståelse för anställdas handlande i organisationer utifrån temat lärande och förändring. Uppsatsen grundar sig på en studie av nitton organisationer med tio till tjugoanställda. Metoden är intervjuer och dokumentstudier. LÄS MER

 4. 24. The Victorian Governess Novel

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Cecilia Wadsö-Lecaros; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Victorian governess; didactic fiction; education in literature; women and work in the nineteenth century; nineteenth-century English novel; marginalisation of women; female education in the nineteenth century; English language and literature; governesses in literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis investigates the Victorian governess novel as a specific genre. A comprehensive set of nineteenth-century governess novels has been examined in relation to contemporary non-fictional sources dealing with governess work and female education. LÄS MER

 5. 25. Attitudes towards Sustainable Development. Priorities, Responsibility, Empowerment

  Detta är en avhandling från Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Marianne Henningsson; Marianne Lindström; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Miljövetenskap; Environmental Science; Psykologi; Psychology; sustainable development; responsibilities; priorities; personality; feelings; empowerment; Agenda 21; control;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992 blev startpunkten för det lokala Agenda 21 arbetet och många svenska kommuner påbörjade lokala Agenda 21 processer under 1993. Avhandlingen syftar till att undersöka hur människor i fyra svenska kommuner upplever hållbar utveckling. LÄS MER