Sökning: "personer med utvecklingsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden personer med utvecklingsstörning.

 1. 1. Hörselscreening av en population med utvecklingsstörning : Utvärdering av psykoakustisk testmetod och av OAE-registrering som komplementär metod

  Författare :Eva Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Utvecklingsstörning; psykoakustisk metod; otoakustiska emissioner; hörselscreening;

  Sammanfattning : Populationer med utvecklingsstörning behöver kontinuerlig hörseltestning, men konsensus om lämplig testmetod saknas.Syfte: Syftet med Studie I var att utvärdera psykoakustisk testmetod och med Studie II att utvärdera OAE-registrering som komplementär metod.Studie I. LÄS MER

 2. 2. Interaktion i särskilt boende för personer med utvecklingsstörning och utmanande beteende

  Författare :Helena Antonsson; Sture Åström; Ulla Hällgren Graneheim; Mats Lundström; Mats Granlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiska begränsningsåtgärder; interaktion; intervention; kommunikation; mixed methods; utmanande beteende; utvecklingsstörning; web-baserad utbildning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med utvecklingsstörning har kommunikativa svårigheter och har därför behov av att utveckla olika sätt att kommunicera för att kunna förstå andra och göra sig förstådda. Svårigheter i kommunikationen påverkar interaktionen mellan personer med utvecklingsstörning och deras vårdare. LÄS MER

 3. 3. Mening, makt och utbildning : Delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning

  Författare :Elisabet Frithiof; Gunilla Härnsten; Håkan Jenner; Birgitta Qvarsell; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hermeneutic approach; inclusion; learning disability; life-story; participation; special school for pupils with learning disabilities; Education; Pedagogik; Special Education; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis discusses issues concerning participation for children and young people, educated in special schools for pupils with learning disability, LD. The overall purpose of this doctoral thesis is to elucidate the preconditions of participation for persons with LD, in past and present times. LÄS MER

 4. 4. Mellan konst och terapi : Om teater för personer med utvecklingsstörning

  Författare :Jens Ineland; Stefan Sjöström; Magnus Tideman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disabilities; theatre; organisational fields; institutional logics; art therapy; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In this dissertation, a qualitative research project has been conducted focusing on two theatres for persons with intellectual disabilities. The aim of the dissertation was to analyze the ideological tension between artistic practises and the institutional setting in which they are arranged. LÄS MER

 5. 5. Jag vill också vara en ängel : Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning

  Författare :Linda Vikdahl; Tomas Lindgren; Lars Johan Danbolt; Lennart Sauer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; participation; symbolic interactionism; intellectual disability; kyrka; delaktighet; symbolisk interaktionism; utvecklingsstörning; kyrka; Other research area; Annat forskningsområde; Participation; Church; religionspsykologi; psychology of religion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER