Sökning: "personalmedverkan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet personalmedverkan.

 1. 1. Tjänsteutveckling med personalmedverkan : En studie av banktjänster

  Författare :Olle Sonesson; Bo Edvardsson; Lars Haglund; Per Skålén; Tore Strandvik; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personalmedverkan; tjänsteutvecklingsprocess; tjänstens förutsättningar; tjänstekvalitet; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation is about new service development. In the past, little attention has been paid to the front-line-employees' involvement in the service development. LÄS MER

 2. 2. Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i fyra svenska kommuner : En rättssociologisk studie

  Författare :Lars Zanderin; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Administrative law; workplace representatives; work environment legislation; system supervision; safety representatives; political systems; occupational safety and health; municipalities; local managers; internal control; elderly care; implementation; Sociology of labour; sociology of enterprise; Förvaltningsrätt; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : This sociology of law dissertation studies parts of the Swedish work environment regulations: the employer’s internal control of the work environment (nowadays systematic work environment activities) and the labour inspectorate’s auditing of internal control within the municipalities’ care of the elderly. The aim of the study is to investigate whether and to what extent the actors of the implementation process understand, are willing and able to implement internal control in the blocks of service flats studied in the selected municipalities and how it can be understood or explained. LÄS MER