Sökning: "personal factors"

Visar resultat 1 - 5 av 485 avhandlingar innehållade orden personal factors.

 1. 1. The importance of being thin perceived expectations from self and others and the effect on self-evaluation in girls with disordered eating

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Sanna Aila Gustafsson; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Eating disorders; risk factors; protective factors; sociocultural factors; gender; perfectionism; personal standards; competitiveness; phenomenography.; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; Psychiatry; Psykiatri;

  Sammanfattning : The overall aims of this thesis were to examine personal standards, self-evaluation and attitudes to eating and weight in the development of disturbed eating in adolescent girls, and to examine how adolescent girls with a clinical eating disorder reflect upon and deal with perceived expectations in daily life.Studies I and II were quantitative studies, conducted in a population-based longitudinal study. LÄS MER

 2. 2. Violence in Caring Risk factors, outcomes and support

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Eija Viitasara; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Violence; workplace; health-and-care; personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording; Violence; health-and-care personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording.;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to promote knowledge of violence against personnel in municipal caring by studying its magnitude, the risk factors involved, its consequences, and the significance of social support and prevention. A subsidiary aim was to develop methods for surveying and analyzing workplace violence in a care setting. LÄS MER

 3. 3. How Personal Networks Shape Business : : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. LÄS MER

 4. 4. Nycklar till Kommunikation Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pia Käcker; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER

 5. 5. Musculoskeletal Pain among Health Care Staff Riskfactors for Pain, Disability and Sick leave

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Nilsson; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :pain; musculoskeletal pain; disability; sick leave; health care staff; registered nurses; nurse’s aides; work-related factors; personal factors; life values.; Caring sciences; nurses aides; life values; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The present thesis is based on four empirical studies concerning risk factors related to musculoskeletal pain (MSP), disability, and sick leave among three non-clinical samples of health care staff. Initially, in Study I, cognitive, behavioural and environmental factors related to MSP of nurses' aides were explored. LÄS MER