Sökning: "personal care assistants"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden personal care assistants.

 1. 1. Children living with Home Mechanical Ventilation : The everyday life experiences of the children, their siblings, parents and personal care assistants

  Författare :Åsa Israelsson-Skogsberg; Carina Sparud-Lundin; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Home Mechanical Ventilation; children; siblings; parents; family; personal care assistants; health; family functioning; everyday life; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore the everyday life experiences of living with Home Mechanical Ventilation (HMV) from the perspective of the children and their siblings, parents and personal care assistants.Methods: Study I describes the experiences of personal care assistants (PCA) working with a ventilator-assisted person at home, based on qualitative content analysis according to Elo and Kyngäs (2008), of 15 semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Att fokusera på "varandet" i en värld av görande : stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre

  Författare :Ingela Beck; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; palliativt förhållningssätt; Stöd; Lärande; Intervention; Undersköterskor; Vårdbiträde; Personal; Särskilt boende; Arbetstillfredställelse; Påfrestning; Vårdkvalitet; Personcentrerad vård; Vårdklimat;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study nurse assistants’ experience of palliative care and to investigate how an intervention with a focus on a palliative care approach in residential care facilities influenced the nurse assistants and their work situation. The thesis is based on two qualitative and two quantitative studies, focusing on nurse assistants working at residential care facilities for older people. LÄS MER

 3. 3. Time flies in primary care : a study on time utilisation and perceived psychosocial work environment

  Författare :Eva Anskär; Malou Lindberg; Agneta Andersson; Magnus Falk; Christian Ståhl; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Time utilisation among primary care professionals has been affected by structural changes and reorganisation performed in Swedish primary care over several decades. The work situation is complex with a heavy administrative work load. LÄS MER

 4. 4. The Meal in Geriatric Care : Habits, values and culture

  Författare :Birgitta Sidenvall; Kerstin Segesten; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; -; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to study the meal situation in geriatric, care, focusing on cultural, social, psychological and nutritional qualities of the meals for the patients as well as caring strategies and actions performed at meals by the nursing staff.The studies were carried out in a rehabilitation and long-term care clinic providing geriatric care. LÄS MER

 5. 5. Dementia care in an ethical perspective : an exploratory study of caregivers' experiences of ethical conflicts when feeding severely demented patients

  Författare :Britt Mari Åkerlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ethics; nursing; feeding behaviour; dementia;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how caregivers caring for severely demented patients experience ethical conflict situations. Feeding patients in a late state of dementia was chosen as focus. LÄS MER