Sökning: "permeabilitet cellmembran"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden permeabilitet cellmembran.

 1. 1. Effects of Rho kinase, prostacyclin and L-arginine on microvascular permeability and perfusion

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Cornelia Lundblad; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiologi; Physiology; skeletal muscle; Rho kinase; prostacyclin; permeability; NO; experimental brain trauma; brain edema; brain contusion; microcirculation; cerebral perfusion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cirkulationen i de minsta kärlen, de s.k. mikrovaskulära utbyteskärlen är viktig för vävnadens syre- och näringstillförsel. Mikrocirkulationen utgörs av de minsta artärerna, kapillärerna, och de minsta venerna. LÄS MER

 2. 2. Formation of Block Copolymer and Surfactant Vesicles

  Detta är en avhandling från Karin Bryskhe, Villav. 8, 232 53 Åkarp

  Författare :Karin Bryskhe; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymerteknik; Fysikalisk kemi; biopolymers; Polymer technology; nanoparticles; Lipid; triblock copolymer; surfactants; Nonionic; Vesicles; Formation; Physical chemistry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En amfifil molekyl innebär en molekyl som består av två delar, en som är hydrofil (“vattenälskande”) och en som är hydrofob (“vattenhatande”). Ofta består den amfifila molekylen av en ”vattenälskande” huvudgrupp och en ”vattenhatande” svans och kallas för surfaktant. LÄS MER

 3. 3. Expression and Function of Human and Plant Aquaporins

  Detta är en avhandling från Department of Biochemistry and Structural Biology, Lund University

  Författare :Maria Agemark; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquaporin; water channel; overexpression; Pichia pastoris; AQP8; AQP5; SoPIP2; 1;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En cell är den minsta beståndsdelen av det som vi definierar som liv. Cellen avgränsas av ett cellmembran som gör att rätt miljö, dvs rätt koncentration av alla nödvändiga molekyler, upprätthålls inuti cellen. Cellmembranet består bl a av olika slags fett, sk lipider. LÄS MER

 4. 4. Pulmonary Injury Following Intestinal Ischemia and Reperfusion in Rats

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Anna Börjesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reperfusion injury; intestinal ischemia; pulmonary injury; endothelium; cytokines; alveolar fluid clearance; leukocytes; orthopaedics; Surgery; traumatology; ortopedi; Kirurgi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intestinal ischemi/reperfusion (I/R) är ett potentiellt mycket allvarligt tillstånd som kan bero dels på direkt ocklusion av mesenteriella kärl, men även vara sekundärt till andra tillstånd med nedsatt visceral cirkulation, som exempelvis chock eller akut pankreatit. Trots korrekt och även initialt framgångsrik behandling av den bakomliggande orsaken till I/R-tillståndet utvecklar en del av patienterna dysfunktion av andra organ där lungorna är det organ som oftast drabbas. LÄS MER

 5. 5. Intestinal ischemia and reperfusion. Proinflammatory response and organ dysfunction

  Detta är en avhandling från Knut Olanders, Department of Anesthesia and Intensive Care, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Knut Olanders; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; orthopaedics; Surgery; inflammation; cytokine; leukocyte; reperfusion; ischemia; permeability; Intestine; endothelium;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I detta avhandlingsarbete studerades mekanismer underliggande utveckling av multipel organdysfunktion (MODS), med fokusering på intercellulär proinflammatorisk reglering och adhesionmolekylers roll vid den fortsatta utvecklingen av organskada samt att studera eventuella organspecifika skillnader. Målsättningen var att finna nya behandlingar och prevention mot utveckling av multipel organsvikt. LÄS MER