Sökning: "permanent deformation"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden permanent deformation.

 1. 1. Mechanistic-Empirical Modeling of Permanent Deformation in Asphalt Concrete Layers

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Erik Oscarsson; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; permanent deformation; modeling; Mechanistic-Empirical; rutting; asphalt concrete; full-scale pavements;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De allra flesta av oss bilister har någon gång kört på en väg med tydliga spår i vägytan. Man märker tydligt hur både komforten och säkerheten minskar eftersom möjligheten att styra fordonet försämras. LÄS MER

 2. 2. Torque and Angle Controlled Tightening of Bolted Joints

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Göran Toth; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; torque controlled tightening; deformation parameters; momentary elongation; deformation factor; torque; Bolted screwed joints; spring characteristic; Torx; torque and angle controlled tightening; hexalobular; final torque; snug torque; Taylor’s series expansions; preload; plastic deformation; permanent elongation; yield; friction diameter; plastic spring constant; clevis; turn-of-nut method; bearing surface pressure; twisting; Monte-Carlo simulations;

  Sammanfattning : Reduced weight and fuel consumption, improved reliability and engine performance are the main requirements in the automotive industry of today. These requirements demand robust and optimized bolted joints, where a high amount of preload obtained by effective utilisation of the bolt is essential. LÄS MER

 3. 3. Analysis of Response and Development of Permanent Deformation of Unbound Granular Materials Using a Testing Box Technique

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Ebrahim Parhamifar; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Unbound granular materials; testing box; response; permanent deformation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Växande krav på transporters kvalitet och kvantitet ger höga förväntningar på vägarnas kvalitet. Därför har omfattande resurser ägnats åt vägbyggnad och särskilt förbättring av befintliga vägar för att bemöta krav på säkerhet, komfort och bärighet. LÄS MER

 4. 4. Characterising the Deformation Behaviour of Unbound Granular Materials in Pavement Structures

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mohammad Shafiqur Rahman; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; unbound granular materials; resilient modulus; permanent deformation; moisture; model; multistage; repeated-load triaxial test; Transportvetenskap; Transport Science; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Sammanfattning : Unbound granular materials (UGMs) used in the base and sub-base layers of flexible pavements play a significant role in the overall performance of the structure. Proper understanding and characterization of the deformation behaviour of UGMs in pavement structures are, therefore, vital for the design and maintenance of flexible pavements. LÄS MER

 5. 5. Prediction of permanent deformations in asphalt concrete using the mechanistic-empirical pavement design guide

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg

  Författare :Erik Oscarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; permanent deformation; design guide; asphalt concrete; mechanistic empirical;

  Sammanfattning : Permanent deformations, or rutting, are internationally considered to be one of the most serious distress mechanisms in asphalt pavements. Deterioration modeling is an important tool for performance prediction and diagnostics of pavements. LÄS MER