Sökning: "peritoneal membrane"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden peritoneal membrane.

 1. 1. Permeability of the glomerular filtration barrier in relation to the size, shape, charge and deformability of the permeating molecules

  Detta är en avhandling från Department of Nephrology, Lund University

  Författare :Daniel Asgeirsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; proteinuria; capillary physiology; peritoneal membrane; dialysis; microalbuminuria; cardiovascular; endothelial dysfunction; diagnosis;

  Sammanfattning : Characterization of the glomerular filtration barrier is of fundamental importance for understanding the pathophysiology of proteinuric kidney diseases. Furthermore, it can be of key value in the understanding of microalbuminuria, which is often associated with endothelial dysfunction in conjunction with cardiovascular disease. LÄS MER

 2. 2. Acute and chronic peritonitis in peritoneal dialysis: neurogenic inflammation and citrate treatment

  Detta är en avhandling från Department of Nephrology, Lund University

  Författare :Nicola Cavallini; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peritoneal dialysis; inflammation; citrate;

  Sammanfattning : The prevalent problems associated with peritoneal dialysis (PD) are ultrafiltration failure and peritonitis. During PD the patient is sustained on a state of intraperitoneal inflammation, which over time impairs structure, and function of the peritoneal membrane, leading to loss of ultrafiltration efficacy. LÄS MER

 3. 3. Capillary and interstitial transport of fluid and solutes across the peritoneal membrane

  Detta är en avhandling från Department of Nephrology, Lund University

  Författare :Ola Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vascular resistance.; capillary pressure; aquaporins; Capillary permeability; vesicular transport; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid njursvikt finns två huvudsakliga metoder för att rena blodet: bukdialys och bloddialys. Vid bukdialys, peritonealdialys (PD), används bukhinnan som dialysmembran, och sockerhaltig dialysvätska fylls på via en kateter i bukväggen. LÄS MER

 4. 4. Impact of peritoneal solute transport rate on nutritional status and clinical outcome in peritoneal dialysis patients

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences

  Författare :Sung Hee Chung; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adequacy of dialysis; comorbid diseases; fluid removal; inflammation; mortality; malnutrition; peritoneal dialysis; peritoneal solute transport rate; residual renal function.;

  Sammanfattning : The transport characteristics of the peritoneal membrane may be influenced by inflammation and various comorbid diseases (CMD) in peritoneal dialysis (PD) patients. On the other hand, the peritoneal solute transport rate (PSTR) may influence patient characteristics such as nutritional status as well as the clinical outcome of PD patients. LÄS MER

 5. 5. Glucose degradation products in peritoneal dialysis fluids

  Detta är en avhandling från Elanders Malmö Sallerupsvägen 138, Box 16500 200 25 Malmö

  Författare :Martin Erixon; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; 4-dideoxyglucosone-3-ene; 3; cytotoxicity; storage; temperature; Glucose degradation products biocompatibility; sterlization; Medicin människa och djur ; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Patienter som lider av kronisk njursvikt måste avlägsna extracellulärt vatten och slaggprodukter från kroppen för att överleva. Ett alternativ är behandling med peritoneal dialys (PD). LÄS MER