Sökning: "peripheral aberrations"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden peripheral aberrations.

 1. 1. Wavefront Aberrations and Peripheral Vision

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Linda Lundström; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optics; Human eye; Aberrations; Peripheral vision; Central visual field loss; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Optics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Optik;

  Sammanfattning : Failing eyesight causes a dramatic change in life. The aim of this project is to help people with large central visual field loss to better utilize their remaining vision. Central visual field loss means that the person has to rely on peripheral vision since the direct vision is lost, often due to a dysfunctional macula. LÄS MER

 2. 2. Peripheral Vision Adaptive Optics and Psychophysics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Robert Rosén; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis is about our peripheral vision. Peripheral vision is poor compared to central vision, due to both neural and optical factors. The optical factors include astigmatism, defocus and higher order aberrations consisting mainly of coma. Neurally, the density of ganglion cells decreases towards the periphery, which limits the sampling density. LÄS MER

 3. 3. Optimal Use of Peripheral Vision

  Detta är en avhandling från Kalmar, Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Karthikeyan Baskaran; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; off-axis refractive errors; peripheral aberrations; aberrometers; central visual field loss; preferred retinal locus; eccentric viewing; absolute central scotoma; adaptive optics; eccentric correction.; Optometry; Optometri;

  Sammanfattning : People who lose their central vision have to rely on their peripheral vision for all visual tasks. The ability to resolve fine details in the periphery is reduced due to retinal limitations and the optical aberrations arising from the use of off-axis vision. LÄS MER

 4. 4. MANIPULATION OF OCULAR ABERRATIONS IN MYOPES

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Baskar Theagarayan; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Myopia; Spherical aberration; Accommodation; Contact lens; Visual acuity; Peripheral aberrations; MEDICINE Physiology and pharmacology Ophtalmology Optometry; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Oftalmologi Optometri; Optometry; Optometri;

  Sammanfattning : Myopia is a major cause of vision loss throughout the world. High myopia is associated with severe eye diseases like maculopathy, retinal detachment and glaucoma. The prevalence of myopia is increasing, and varies by country and by ethnic group. In some Asian populations the prevalence is 70%-80%. LÄS MER

 5. 5. Optics for Low Vision Enabling

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Jörgen Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Eccentric viewing; Low vision optics; Low vision rehabilitation; People with low vision; Preferred retinal; locus PRL ; Resolution; Visual acuity; Ophtalmology; Medicinsk teknik; Medical technology; Rehabilitering medicinsk och social ; rehabilitation; revalidation; kinesitherapy; Oftalmologi; Physical medicine; Contrast sensitivity; Detection; Eccentric correction; CFL ; Central visual field loss; Central scotoma; Aberrations; Astigmatism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För människor med centrala skotom är den excentriska synen den enda som finns att tillgå. Också för den som lär sig att använda sin excentriska syn är denna sämre än den centrala synen, och det av två helt olika skäl: att ögonoptiken kan ge stora avbildningsfel excentriskt respektive att näthinnan utanför makula har en lägre funktion. LÄS MER