Sökning: "perezhivanie"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet perezhivanie.

  1. 1. Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama Samspel i roll i en fiktiv verksamhet

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

    Författare :Eva Hallgren; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; drama in education; process drama; teacher-in-role; aesthetic engagement; activity theory; dialogism; postupak postupok; playful format; perezhivanie; expectagency;

    Sammanfattning : The aim of the thesis is to deepen the understanding of role taking and the function of role for developing and exploring the possible content in process drama, with the help of Leontiev’s activity theory and Bakhtin’s dialogism. The relation between role taking, aesthetic engagement and the concept of perezhivanie, used by Vygotsky, is also reflected on and used as analytical tools. LÄS MER