Sökning: "per-åke nylander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden per-åke nylander.

  1. 1. Managing the dilemma : occupational culture and identity among prison officers

    Författare :Per Åke Nylander; Odd Lindberg; Anders Bruhn; John Pratt; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

    Sammanfattning : .... LÄS MER