Sökning: "peptide receptor radionuclide therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden peptide receptor radionuclide therapy.

 1. 1. Aspects on Diagnosis and Treatment of Gastrointestinal Neuroendocrine Tumours

  Författare :Christina Swärd; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Carcinoid; Endocrine pancreatic tumour; Neuroendocrine; Octreotide; Somatostatin receptor; Peptide receptor; Radionuclide therapy; Absorbed dose; Chromogranin A; Liver transplantation;

  Sammanfattning : Aspects on Diagnosis and Treatment of Gastrointestinal Neuroendocrine Tumours Background. Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP-NETs) originate from endocrine cells of the intestinal mucosa and pancreas. LÄS MER

 2. 2. Strategies for optimisation of 177Lu-octreotate therapy – exploring local administration and combination therapy regimens

  Författare :Viktor Sandblom; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Peptide receptor radionuclide therapy; PRRT; 177Lu-octreotate; Neuroendocrine tumours; Optimisation; Local administration; Combination therapy;

  Sammanfattning : Neuroendocrine tumours (NETs) are a group of heterogeneous tumour types that originate in hormone-producing organs. Patients with NETs are often diagnosed after the primary tumour has metastasised. LÄS MER

 3. 3. Computational patient models for simulation of dynamic gamma-camera imaging : Application to renography and peptide receptor radionuclide therapy

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Författare :Gustav Brolin; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-09]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nuclear medicine; Gamma camera; Renography; Radionuclide therapy; Internal dosimetry; Pharmacokinetics;

  Sammanfattning : Inom nuklearmedicinen utnyttjas radioaktiva läkemedel och strålningen som sänds ut från dessa för att diagnosticera och behandla ett flertal olika sjukdomar. Det radioaktiva läkemedlet ges ofta till patienten som en intravenös injektion, och läkemedlets egenskaper i kombination med patientens fysiologi och eventuella sjukdom avgör hur läkemedlet sedan fördelas, omsätts och utsöndras från kroppen. LÄS MER

 4. 4. 177Lu-DOTA-octreotate Radionuclide Therapy of Neuroendocrine Tumours Dosimetry-Based Therapy Planning and Outcome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrike Garske-Román; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Peptide receptor radionuclide therapy for the internal radiation of neuroendocrine tumours expressing somatostatin receptors has made great advances and offers promising results. 177Lu-DOTA-octreotate is one of the most widely used radiopeptides, but kidneys and bone marrow are organs at risk. LÄS MER

 5. 5. Prostate cancer theranostics using GRPR antagonist RM26

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bogdan Mitran; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastrin-releasing peptide receptor GRPR ; Bombesin; Prostate-specific membrane antigen PSMA ; Antagonist; Radionuclide molecular imaging; Theranostics; Peptide receptor radionuclide therapy PRRT .;

  Sammanfattning : The malignant transformation of cells is often associated with an alteration of their molecular phenotype, resulting in overexpression of several cell surface proteins. Gastrin-releasing peptide receptor (GRPR) and prostate-specific membrane antigen (PSMA) are examples of such pro-teins that are expressed at a high density in prostate cancer. LÄS MER