Sökning: "peer group socialisation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden peer group socialisation.

 1. 1. Social control and socialisation : the role of morality as a social mechanism in adolescent deviant behaviour

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Robert Svensson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The object of this doctoral dissertation is to study the processes and mechanisms that restrain adolescents from committing deviant and criminal acts. The framework is that when the socialisation process functions well, and norms and values are internalised, an individual will develop a moral sense as to what is right and wrong. LÄS MER

 2. 2. Bildning i skuggan av läroverket Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850-1914

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Björn Norlin; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; liberal education; peer group socialisation; collective identity; youth movement; pupil culture; fraternity; pupil association; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The present dissertation investigates pupil fraternities in the Swedish state grammar school system from 1850 to 1914, in an effort to contribute to the understanding of peer group socialisation as part of the overall pedagogical process. Focus is trained on the practice of liberal education (Sw. LÄS MER