Sökning: "pediatric nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden pediatric nursing.

 1. 1. TRÖST : beskriven av långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska

  Författare :Charlotte Ångström-Brännström; Vera Dahlqvist; Astrid Norberg; Gunilla Strandberg; Joakim Öhlén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; child; chronic disease; comfort; drawing; family; nurse; parent; pediatric nursing; sibling; social network; barn; barnsjukvård; cancer; familj; föräldrar; långvarig sjukdom; socialt nätverk; sjuksköterska; syskon; teckningar; tröst; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska har intervjuats och barnen har ritat teckningar. LÄS MER

 2. 2. When the baby is premature : experiences of parenthood and getting support via videoconferencing

  Författare :Birgitta Lindberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis was to describe parents' experiences of having an infant born prematurely and experiences on the use of real-time videoconferencing in providing support to parents of preterm born infants at home. A descriptive qualitative method was chosen to achieve the overall goal of this thesis. LÄS MER

 3. 3. Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances : Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastrostomy and their families

  Författare :Ellen Backman; Ebba Sundin; Mats Granlund; Ann-Kristin Karlsson; Juliet Goldbart; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AAC; ecocultural theory; enteral nutrition; ICF; participation; pediatric; health; AKK; ekokulturell teori; delaktighet; hälsa; handikappvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore routines and rituals related to feeding, eating, and mealtimes in families that have a child with a gastrostomy tube (G-tube), from the perspectives of healthcare professionals, the children, and their parents. The thesis is based on four empirical studies. LÄS MER

 4. 4. Uncovering pain and caring for children in the pediatric intensive care unit : nurses’ clinical approach and parent’s perspective

  Författare :Janet Mattsson; Maria Arman; Maria Forsner; Maaret Castrén; Maja Söderbäck; Karin Enskär; Mats Eriksson; Berit Lindahl; Stockholm Södersjukhuset; Karolinska Institutet Department of Clinical Science and Education; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing care; clinical judgment; pain; non-verbal children; PICU; caring culture; parental perspectives; Nursing care;

  Sammanfattning : Background: The thesis has a standpoint in a synthesis of caring science and educationscience from a clinical perspective. Children in a Pediatric Intensive Care Unit (PICU) are in an exposed position, dependent on nurses to acknowledge their needs. LÄS MER

 5. 5. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER