Sökning: "pedagogiska texter styrdokument"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden pedagogiska texter styrdokument.

 1. 1. På jakt efter språk : om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne

  Författare :Fredrik Hansson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational linguistics; critical literacy; school subject Swedish; mother tongue subjects; upper secondary school; language development; subject didactics; writing instruction; explicit teaching; invisible pedagogy; metalanguage; grammar instruction; genre pedagogy; school subject Swedish;

  Sammanfattning : A common feature of existing research is that the linguistic part of the subject Swedish in upper secondary school appears to be diffuse and seems to lack core and theoretical framework. The purpose of the thesis ’Hunting for language’ is to describe and investigate how the linguistic part of Swedish is handled in upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag

  Författare :Inger Assarson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; discourse analysis; political rhetoric; inclusion; special needs;

  Sammanfattning : En skola för alla, som skolpolitiskt mål, har formats i ett större socialt sammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxt har varit viktiga inslag. Som retorik är dess funktion att samla olika gruppers förhoppningar i en gemensam strävan efter något som skulle kunna bli bättre. LÄS MER