Sökning: "pedagogisk utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden pedagogisk utveckling.

 1. 1. Ungdomsteater och personlig utveckling : En pedagogisk analys av ungdomars teaterskapande

  Författare :Christina Chaib; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Överläggningar om hållbar utveckling : En studie av studiecirkelsamtal

  Författare :Martin Lundberg; Staffan Larsson; Lisbeth Eriksson; Gunnar Sundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Deliberative democracy; deliberations; study circle; sustainable development; Deliberativ demokrati; överläggningar; studiecirkel; hållbar utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Studiecirkeln är en pedagogisk praktik som tillskrivs en roll i den svenska demokratin. Studiecirkelns genomförande svarar väl mot en demokratisk praktik som framställs i deliberativ demokratiteori. Avhandlingens idé är att belysa deliberativ demokratiteori med empiri. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk drama med fokus på personlig utveckling : yrkesmässig växt. En studie inom sjuksköterske- och vårdlärarutbildningen

  Författare :Margret Lepp; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kulturpedagogik i tekniksamhälle : om möjligheter till kulturell utveckling genom pedagogisk verksamhet

  Författare :Bosse Talerud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken"

  Författare :Elisabeth Cederwald; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy and didactics; kommunikativ pedagogik; Reflektion; självinsikt; Pedagogik; didaktik; Pedagogisk metodik; Kommunikationspsykologi; Personlig utveckling; Teaching - Methodology;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the pedagogue as a social being and how she or he experiences the social life in preschools and schools in Tallsten. In 1996, the child-care and education authorities in Tallsten introduced a new manner of thinking and working based on the communicative pedagogy. LÄS MER