Sökning: "pedagogisk dokument"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden pedagogisk dokument.

 1. 1. Pedagogisk kontroll och auktoritet : en studie av den statliga lärarutbildningens uppgifter enligt offentliga dokument kring folkskollärarutbildningen, läroverkslärarutbildningen och lärarhögskolan

  Detta är en avhandling från Malmö : LiberFörlag/Gleerup

  Författare :Kerstin Skog-Östlin; [1984]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Det kan vara svårt att förklara på rader”. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Eva Borgfeldt; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Multimodality; semiotic resources; meaning making; multimodality; literacy; assessment; multilingualism;

  Sammanfattning : Drawing and coloring have been part of young students text making as  longas the writing system has been used, but with the increased use of digital tools and an enlarged focus on accountability of today there is a reinforced educational interest to understand what constitutes multimodal student texts in the context of classroom practice. This thesis project overall aim is to highlight and discuss the opportunities and difficulties in the assessment of language and knowledge-developing multimodal text work in a multilingual educational context. LÄS MER

 3. 3. Samspel för förändring. En konsultationsmodell för arbete med elever i svårigheter

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Britta Liljegren; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Home-school collaboration; Pedagogy and didactics; Child development; Problem-solving in schools; Family therapy in schools; Solution focus in schools; Specialist team work in schools; Psychology; Special education; Psykologi; Pedagogisk psykologi; Psychopedagogy; School psychology; School-based consultation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to formulate a theoretically and empirically based consultation model for psychologists in school contexts. Ideas and strategies are clarified so that they can be applied, evaluated, and further developed by other professionals. LÄS MER

 4. 4. Reading achievement: Its relation to home literacy, self-regulation, academic self-concept, and goal orientation in children and adolescents

  Detta är en avhandling från Institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Författare :Lena Swalander; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychopedagogy; Pedagogisk psykologi; Psykologi; Psychology; Writing; Computers; Home literacy; Reading attitude; Goal orientation; Reading ability; Academic self-concept; Self-regulated learning;

  Sammanfattning : The studies in this doctoral thesis investigated how home literacy, self regulation, academic self-concept, and goal orientation influence reading ability. Study 1 investigated the effect of family-based prerequisites, reading attitude, and self-regulated learning on reading ability. LÄS MER

 5. 5. Dialogen som styrningsfilosofi och dess gestaltning i praxis

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Gretha Wikgren; Luleå tekniska universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att beskriva, tolka och förstå dialogens gestaltning i en praxis som handlar om att skapa ett gemensamt måldokument för pedagogisk verksamhet inom förskola, skola, kultur och fritid. I styrdokument och andra centrala dokument utpekas dialogen som en viktig förutsättning för en mål- och resultatstyrd förskola och skola. LÄS MER