Sökning: "pedagogik samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden pedagogik samspel.

 1. 1. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Empati och samspel : Studier ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS

  Författare :Åsa Svärdson; Anders Gustavsson; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Empathy; nursing context; measurement; nursing students; patient interaction; symbolic interactionism; empathy construct rating scale.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present study sets out to clarify the concept and phenomenon of empathy, its application in health and medical care, and in particular its significance for the nurse patient interaction.How does empathy occur and develop, and are there functional instruments which can be used to measure empathy in Swedish nurses and nursing students? How do nurses with different backgrounds view the phenomenon of empathy, and what effects do different levels of environmental factors have on nurses' interaction with patients?Addressing these issues, the employed theoretical perspective is that of symbolic interactionism. LÄS MER

 3. 3. Möten i psykodynamisk barnpsykoterapi Förväntningar, samspel och förändring

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Fredrik Odhammar; Max Scheja; Gunnar Carlberg; Sonja Olin Lauritzen; Björn Wrangsjö; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child psychotherapy; expectations; therapeutic alliance; common factors; psychotherapy process; outcome; case study; treatment goals; intersubjectivity; mixed-methods; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis aims to increase the knowledge of courses and processes of change prior to and during psychodynamic child psychotherapy with parallel parent contact. The dissertation examines parents’ and psychotherapists’ stated goals and expectations prior to the child’s psychotherapy, processes of change focusing on the psychotherapeutic encounter between child and psychotherapist, and outcome gauged by standardized measures compared to experienced change regarding the child’s problems. LÄS MER

 4. 4. "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt " Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet,Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Bygdeson-Larsson; Gun-Marie Frånberg; Eva Alerby; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The dimension of social interaction in pre-school; Resilient educational environment; Teacher-child interaction; Peer play and interaction; Mentalizing; Intersubjectivity; Activity system; Professional development; Special needs education; Samspelsdimensionen i förskolan; Resilient samspelsmiljö; Lärar-barn samspel; Barns lek och samspel; Mentalisering; Intersubjektivitet; Verksamhetssystem Professionsutveckling; Specialundervisning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The overall aim of the Educational Process Reflection (EPR) studies has been to develop a better understanding concerning interaction between adults and children and the conditions for children’s peer play and interaction within the pre-school arena. The ultimate goal of the present study is to explore how practitioners through the use of EPR may develop the dimension of social interaction between practitioners and children and between children, in order to consciously create a more healthy and inclusive experience for all children and especially for children at risk. LÄS MER

 5. 5. I samspel med surfplattor Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristina Walldén Hillström; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER