Sökning: "pedagogik samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden pedagogik samspel.

 1. 1. Möten i psykodynamisk barnpsykoterapi Förväntningar, samspel och förändring

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Fredrik Odhammar; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child psychotherapy; expectations; therapeutic alliance; common factors; psychotherapy process; outcome; case study; treatment goals; intersubjectivity; mixed-methods; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis aims to increase the knowledge of courses and processes of change prior to and during psychodynamic child psychotherapy with parallel parent contact. The dissertation examines parents’ and psychotherapists’ stated goals and expectations prior to the child’s psychotherapy, processes of change focusing on the psychotherapeutic encounter between child and psychotherapist, and outcome gauged by standardized measures compared to experienced change regarding the child’s problems. LÄS MER

 2. 2. I samspel med surfplattor Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; tablet computers; children´s agency; interaction; digital competencies; microsociology; preschool; video ethnography;

  Sammanfattning : This thesis explores how children and teachers interact with tablet computers in everyday activities in preschool. The study focuses on how teachers organise the digital activities, how children make sense of institutional frameworks when interacting with their peers in these activities and how children access and organise their participation in digital activities. LÄS MER

 3. 3. Empati och samspel : Studier ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS

  Författare :Åsa Svärdson; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Empathy; nursing context; measurement; nursing students; patient interaction; symbolic interactionism; empathy construct rating scale.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present study sets out to clarify the concept and phenomenon of empathy, its application in health and medical care, and in particular its significance for the nurse patient interaction.How does empathy occur and develop, and are there functional instruments which can be used to measure empathy in Swedish nurses and nursing students? How do nurses with different backgrounds view the phenomenon of empathy, and what effects do different levels of environmental factors have on nurses' interaction with patients?Addressing these issues, the employed theoretical perspective is that of symbolic interactionism. LÄS MER

 4. 4. "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt " Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet,Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Bygdeson-Larsson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The dimension of social interaction in pre-school; Resilient educational environment; Teacher-child interaction; Peer play and interaction; Mentalizing; Intersubjectivity; Activity system; Professional development; Special needs education; Samspelsdimensionen i förskolan; Resilient samspelsmiljö; Lärar-barn samspel; Barns lek och samspel; Mentalisering; Intersubjektivitet; Verksamhetssystem Professionsutveckling; Specialundervisning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The overall aim of the Educational Process Reflection (EPR) studies has been to develop a better understanding concerning interaction between adults and children and the conditions for children’s peer play and interaction within the pre-school arena. The ultimate goal of the present study is to explore how practitioners through the use of EPR may develop the dimension of social interaction between practitioners and children and between children, in order to consciously create a more healthy and inclusive experience for all children and especially for children at risk. LÄS MER

 5. 5. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER