Sökning: "pedagogik göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden pedagogik göteborg.

 1. 1. Samhällsarbete : Strategier för bevarande eller förnyelse. Om möjligheten att utveckla ett radikalt humanistiskt socialt arbete

  Författare :Stefan Wahlberg; Sören Ohlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Community work; humanistic perspectives in social work; social change; social services; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The object of the study is to make a critical examination of community work as it is conducted within the framework of the social services. The purpose of this examination is to ascertain whether community work can bring about changes in society and contribute to the radical transformation of social work on humanistic grounds. LÄS MER

 2. 2. Sångskatten som socialt minne : en pedagogisk studie av en samling skolsånger

  Författare :Ann-Mari Flodin; Bengt Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish school songs; traditional songs; song categories; analysis of songs; history of music education; collective memory; teacher training colleges; primary schools; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is an attempt to study a treasury of songs compiled by the students of the Swedish teacher training colleges in 1941. The students answered a questionnaire from a primary school teacher in southernmost Sweden, sent out to all the teacher training colleges. LÄS MER

 3. 3. Lärarprofessionens genusordning : En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar

  Författare :Maria Hjalmarsson; Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten Institutionen för pedagogik och didaktik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarprofession; Genusordning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of the gender order of the teaching profession. It focuses on how teachers perceive meanings of the gender order in their work. It also focuses how the gender order is expressed in the interviewees’ understandings and interpretations of their assignment and work. LÄS MER

 4. 4. Assessing empathy : Measurement characteristics and interviewer effects

  Författare :Christina Cliffordson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Motstånd och mening : Innebörd i blivande lärares seminariesamtal

  Författare :Susanne Gustavsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; scientific basis; professional basis; field-based education; college-based education; critical hermeneutics; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Both historically and in our own time the teacher education has been discussed and changed to match current traditions and intentions. There is an ongoing debate about the scientifi c basis of teacher education and the relation to professional basis. LÄS MER