Sökning: "pedagogik etnografisk studie"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden pedagogik etnografisk studie.

 1. 1. Om teori och praktik i lärarutbildning en etnografisk och diskursanalytisk studie

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Författare :Anita Eriksson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarutbildning;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the discussion about theory and practice relationships in the 2001 Teacher Education Reform Act. In this reform a clear point is made concerning the conne... LÄS MER

 2. 2. Pedagogik, plats och prestationer en etnografisk studie om en skola i förorten

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Anneli Schwartz; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogy; response; segregation; pupils; ethnography; Bernstein; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : This thesis is part of a Swedish Research Council financed project called The School and its Surroundings (Omvärlden och skolan: Vetenskapsrådet, 2005-3440) and is based on a thorough examination of the pedagogical practices that took place in a particular school in a multicultural suburb. A main aim was to analyse these practices and the pupils’ responses to them in relation to descriptions of the school and its needs, attainments and difficulties as provided by the pupils, teachers and others,including the media. LÄS MER

 3. 3. Anpassning och motstånd : En etnografisk studie av gymnasieelevers institutionella identitetsskapande

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Monica Johansson; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Upper secondary school; ethnography; institutional identity; pupil identity; differentiation; adaption and resistance; structuration theory;

  Sammanfattning : Nearly all pupils in Sweden continue their studies at upper secondary school. A central point of departure in this thesis is therefore to examine how the upper secondary school deals with its now both complex and difficult to interpret task of ”one school for all” and to describe and analyse the creation of identity for pupils within this institution. LÄS MER

 4. 4. Skolvardagens genusdramaturgi en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Öqvist; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to describe and analyse how pupils in 5th grade are doing femininities and masculinities in everyday school life. A particular focus is placed on how terms such as hora [‘whore'] and kärring [‘hag'] are used but also to some extent on how girls construct femininities in relation to one another through other linguistic and bodily actions. LÄS MER

 5. 5. Omsorgsinriktat lärande en studie om lärande i hemtjänsten

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Christina Drugge; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Studien är utförd i två norrlandskommuner i 6 olika hemtjänstgrupper. Syftet med studien har varit studera lärandets förutsättningar och villkor i hemtjänsten. Metoden som använts är en etnografisk fallstudie. LÄS MER