Sökning: "pedagogik at"

Visar resultat 1 - 5 av 753 avhandlingar innehållade orden pedagogik at.

 1. 1. Toleransens pedagogik : en pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning

  Författare :Elisabet Langmann; Carl Anders Säfström; Moira von Wright; Herner Saeverot; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tolerance education; toleration; social justice; teaching; Derrida; deconstruction; philosophy of education; intolerance; xenophobia; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Focusing on a lived and practiced tolerance, this thesis sets out to explore questions concerning education for tolerance, and, specifically, how teachers and educators can prepare students to become tolerating subjects in their everyday encounters with others. Taking its point of departure in real and fictional classroom situations, the overall purpose of the study is to explore the ethical and transformative potential inherent in education for tolerance. LÄS MER

 2. 2. Ögonblickets pedagogik : Yrkesgrupper i samtal om specialpedagogisk kompetens vid barn-och ungdomshabiliteringen

  Författare :Kerstin Åman; Ulf Janson; Eva Björck - Åkesson; Anders Möller; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special needs education; educational competence; child and youth habilitation; sphere of activities; field of knowledge; professional language; speech genres; focus groups; metaphors; early childhood intervention; conceptualised speech; phronesis; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is about special needs educational competence of educators working in collaborating teams within child and youth habilitation centres. The pedagogy of the moment stands for the decisions made by educators, based on their observations made when meeting the child in its different environments. LÄS MER

 3. 3. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 4. 4. Lärande i organisationer : professionella yrkesutövares strategier vid organisatorisk förändring

  Författare :Otto Granberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a study on the professional practice in knowledge organization in the public services. The empirical study deals with the strategies and learning processes developed by the professionals when their units transfer from appropriation financing to performance financing (client-contractor model). LÄS MER

 5. 5. Ethical and normative reasoning on climate change : Conceptions and solutions among students in a Chinese context

  Författare :Li Sternäng; Cecilia Lundholm; Ola Halldén; Alan Reid; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative framework; climate change; conception; contextualization; decision making; economic development; environmental education; intentional analysis; learning; meaning making; moral reasoning; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Previous research in environmental education and learning has mainly concerned students’ understanding of natural scientific knowledge, whereas research on the influence of other knowledge in learning environmental issues is marginal. Also, the interest in most studies investigating students’ natural scientific knowledge has been to capture constraints in students’ understanding, hence investigations of students’ meaning making are rare. LÄS MER