Sökning: "pedagogical action strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden pedagogical action strategies.

 1. 1. Till handling! : En studie om att omsätta diskurser om flerspråkiga elevers lärande

  Författare :Manuela Lupsa; Maria Lindgren; Ulla Ekvall; Christina Hedman; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; continuing professional development of teachers; multilingual pupils language and content development; mediated discourse analysis; scaffolding strategies; Swedish;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to examine how teachers in preschool class and the first two levels of Swedish school implement discourses in multilingual pupils' language and knowledge development in their mathematics teaching after receiving continuing professional development. The study is based on the thory of mediated discourse analysis and its methodology, nexus analysis (see Scollon & Scollon 2004), which reveals how discourses are translated into action based on three collaborating forces: interaction order, discourses in place, and the historical body. LÄS MER

 2. 2. En resa med osäkra mål : Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

  Författare :Lena Lidström; Lisbeth Lundahl; Kerstin Hägg; Héctor Pérez Prieto; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transitions; transition patterns; career development; career guidance; young adults; unemployment; Sweden; biographical interviews; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : School-to-work (STW) transitions have become more protracted over recent decades, with increased risks of unemployment and social exclusion for young people. Moreover, young people are expected to plan their own career and enhance their employa­bility, although gender and social and cultural background still significantly influence employment prospects. LÄS MER

 3. 3. Hälsovägledning i barnhälsovården : syntetisering av två uppdrag

  Författare :Ewy Olander; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Population-individualisation; Grounded Theory; Health Education; Health Counselling; Child Health Promotion; Child Health Services; Synthesising; Sociology; Sociologi; Child Health Promotion;

  Sammanfattning : Child Health Services (CHS) form a strategic arena for Swedish health promotion, from a societal as well as individual perspective. The present study focuses on district nurses´ health counselling in CHS. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärare - perspektiv på lärares arbete och yrkesutveckling vid millennieskiftet

  Författare :Ulf Lundström; Lisbeth Lundahl; Per-Olof Erixon; Sverker Lindblad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching profession; upper secondary teachers; change; school reform; professional development; school development; frame factors; school governance; school policy; trade union; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to knowledge about how the work and profession of upper secondary school teachers is understood and shaped by the teachers in the beginning of the 21st century, and to relate that understanding of work and professional development to the strivings of the teachers’ trade unions and the state. With the implementation of an innovation as a starting point, the teachers’ narratives also described their work in a broader sense. LÄS MER

 5. 5. Att sätta sig själv på spel : Om språk och motspråk i pedagogisk praktik

  Författare :E. Birgitta Gustafsson; Lena Fritzén; Bengt Börjesson; Annika Ullman; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Confirming paradigm; boundary-crossing paradigm; meaning making; counter-language; confrontation; pedagogical action strategies; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : In order to change and to think in new ways boundaries of thought and action must be dislodged or crossed. To do this, something needs to disrupt the conceptual world. Counter-language is therefore a recurring concept in this dissertation. Art can be seen as counter-language, but also pedagogical processes can have this characteristic. LÄS MER